Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se considera o lista liniara simplu inlantuita cu nodurile definite astfel:
struct Node
{
int key; //informatia memorata (utila)
Node* next; //legatura spre nodul urmator
};
Scrieti o functie care sa ordoneze crescator informatiile din lista. Functia va primi ca paramentru adresa primului nod al listei.

void SortAscBubble(Node* first)
{//ordonez crescator cu metoda bulelor
  int gata;
  do
  {
    gata=1;
    for(Node* p=first; p->next; p=p->next)//parcurg pana in fata ultimului
      if(p->key>p->next->key)//p si p->next nu au informatiile in ordine
      {// interchimb informatiile din cele 2 noduri
        int aux=p->key;
        p->key=p->next->key;
        p->next->key=aux;
        gata=0;
      }
  }
  while(!gata);
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian