Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul date.in se citeste un numar natural k si apoi de pe a doua linie numere intregi. Contruiti o lista liniara simplu inlantuita care sa contina numerele intregi citite in ordinea din fisier.
Permutati lista cu k pozitii spre stanga si afisati valorile din lista.
Indicatie: se vor scrie si folosi functii pentru adaugarea unei valori la sfarsitul listei si pentru stergerea primului nod al listei si vor fi folosite pentru permuarea ceruta.
Exemplu:
date.in
3
1 2 3 4
date.out
4 1 2 3

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
struct nod
{
  int info;
  nod* next;
};

void addsf(nod* &prim, nod* &ultim, int v)
{//adauga la finalul listei
  if(prim==0)
  {
    prim=ultim=new nod;
    prim->info=v;
    prim->next=0;
  }
  else
  {
    nod *nou=new nod;
    nou->info=v;
    nou->next=0;
    ultim->next=nou;
    ultim=nou;
  }
}

void afis(nod *prim)
{//afiseaza lista
  for(nod* p=prim; p; p=p->next)
    fout<<p->info<<" ";
  fout<<endl;
}

void stergprim(nod* &prim, nod* &ultim)
{//sterge primul nod al listei
  nod* p=prim;
  prim=prim->next;
  if(prim==0) ultim=0;
  delete p;
}

void permutstanga(nod* &prim, nod* &ultim)
{//permuta lista cu o pozitie spre stanga
  if(prim)
  {
    addsf(prim, ultim, prim->info);//adauga la sfarsit un nod cu informatia din primul nod
    stergprim(prim, ultim);//sterge primul nod
  }
}

int main()
{
  int k,v;
  nod* prim, *ultim;
  prim=ultim=0;
  fin>>k;
  while(fin>>v) addsf(prim, ultim, v);
  for(int i=1;i<=k;i++) permutstanga(prim, ultim);//permut de k ori
  afis(prim);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian