Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Exemplu de indexator.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace indexatori
{
  class tablou
  {
    private int n;//nr de elemente
    private int[] a;//elementele

    public int N //proprietate pentru n 
    {
      set { n = value; }
      get { return n; }
    }

    public tablou()//constructor pt tablou cu 0 elem
    {
      n = 0;
      a = new int[100];
    }

    public tablou(int n)//constructor pt tablou cu n elem
    {
      this.n = n;
      a = new int[n];
    }

    public int this[int i]//indexator
    {
      get
      {//returneaza tablou[i]
        if (i < 0) return a[0];
        else if (i >= n) return a[n - 1];
        else return a[i]; 
      }
      set //seteaza tablou[i]
      { if(i>=0 && i<n) a[i] = value; }
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      tablou T = new tablou(10);//creez tablou cu 10 elem
      //for (int i = 0; i < T.n; i++) T.a[i] = i;//doar daca datele sunt publice
      for (int i = 0; i < T.N; i++)//folosesc T.N - proprietatea
        T[i] = i;//folosim indexatorul (set)
      for (int i = 0; i < T.N; i++)
        Console.Write(T[i] + " ");//foloseste indexatorul (get)
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(T[-45]);//nu da eroare si scrie T[0]
      T[6756] = 3;//nu da eroare, dar nu face atribuirea
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian