Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Exemplu operatori de conversie.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace conversii
{
  class intreg
  {
    private int n;
    public intreg() { n = 0; }//constructor
    public intreg(int n) { this.n = n; }//constructor
    public static explicit operator intreg(int v)
    {//conv. explicita int->intreg
      return new intreg(v);
    }
    public static explicit operator int(intreg v)
    {//conv. explicita integ->int
      return v.n;
    }
  }

  class real
  {
    private double n;
    public real() { n = 0; }//constructor
    public real(double n) { this.n = n; }//constructor
    public static implicit operator real(double v)
    {//conv. implicita double->real
      return new real(v);
    }
    public static implicit operator double(real v)
    {//conv. implicita real->double
      return v.n;
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int x=7;
      intreg y;//numar intreg
      y = (intreg)x;//convertesc pe x la intreg si dau lui y
      Console.WriteLine((int)y);//convertesc pe y la int si afisez
      
      double pi = 3.1415;
      real p;//numar real
      p = pi;//atribuire cu conv implicita
      Console.WriteLine(p);//conv implicita pt afisare
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian