Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Exemplu mostenire si polimorfism pentru doua clase vector si respectiv multime.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace multime
{
  class vector
  {
    protected int n;
    protected int[] a;
    public vector()
    {
      n = 0;
    }
    public vector(int m, int[] b)
    {
      n = m;
      a = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
        a[i] = b[i];
    }
    virtual public void citire()
    {
      Console.Write("n=");
      n = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      a = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write("a[" + i + "]=");
        a[i] = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      }
    }
    virtual public void afis()
    {
      Console.WriteLine("n=" + n);
      for (int i = 0; i < n; i++)
        Console.Write(a[i] + " ");
    }
  }

  class multime : vector
  {
    private void transforma()
    {
      int i, aux;
      bool gata;
      do
      {
        gata = true;
        for (i = 0; i < n - 1; i++)
          if (a[i] > a[i + 1])
          {
            aux = a[i];
            a[i] = a[i + 1];
            a[i + 1] = aux;
            gata = false;
          }
      }
      while (!gata);
      int j;
      for(i=0;i<n-1;i++)
        if (a[i] == a[i + 1])
        {
          for (j = i + 1; j < n - 1; j++)
            a[j] = a[j + 1];
          n--;
          i--;
        }
    }
    public multime()
      : base()
    {
    }
    public multime(int m, int[] b)
      : base(m, b)
    {
      transforma();
    }
    override public void citire()
    {
      base.citire();
      transforma();
    }
    
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      vector v = new multime();
      v.citire();
      v.afis();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian