Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Exemplu stiva generica implementata ca o lista liniara simplu inlantuita.

  class Node<T>//nodul listei
  {
    public Node<T> next;//nodul urmator
    public T data;//informatia din nod
  }

  class stiva<T>
  {
    private Node<T> head;//capul stivei (cel mai de sus)

    public stiva() //creare stiva vida
    {
      head = null;
    }

    public void push(T data)//adaugare 
    {
      Node<T> n = new Node<T>();//creez nod nou
      n.data = data;//pun info data in el
      n.next = head;//il leg deasupra lui head (inaintea)
      head = n;//nodul nou va fi apul stivei
    }

    public T pop()
    {
      T data = head.data;//info din cap
      head = head.next;//mut capul la unrmatorul nod
      return data;//returnez info data
    }

    public T peek()
    {
      return head.data; //returnez informatia din cap      
    }

    public void list()//parcurg stiva si afisez
    {
      Node<T> p = head;//pornesc din cap
      while (p != null)
      {
        Console.WriteLine(p.data.ToString());//afisez info
        p = p.next;//trec la nodul urmator
      }
    }

    public int N()//number of nodes
    {
      Node<T> p = head;//pornesc din cap
      int i = 0;
      while (p != null)
      {
        p = p.next;//avansez
        i++;//numar
      }
      return i;
    }
  }

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian