Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Exemplu mostenire si polimorfism.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace fractie_rational
{
  class fractie
  {
    protected int nr, nu;// ca sa se poate mosteni
    public fractie()
    {
    }
    public fractie(int a, int b)
    {
      nr = a; nu = b;
    }
    public void citire()
    {
      nr = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      nu = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    }
    virtual public void afisare()
    {
      Console.Write(nr+"/"+nu);
    }
  }

  class rational : fractie
  {
    public rational()
    {
    }
    public rational(int a, int b):base(a,b)//apeleaza constructorul clasei de baza
    {
      simplificare();
    }
    private int cmmdc(int a, int b)
    { while(a!=b)
      if(a>b) a=a-b;
      else b=b-a;
      return a;
    }
    private void simplificare()
    { 
      int c=cmmdc(nr,nu);
      nr = nr / c;
      nu = nu / c;
    }
    new public void citire()//rescrie metoda pentru citire
    {
      nr = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      nu = Int32.Parse(Console.ReadLine());
      simplificare();
    }
  }

  class complex : fractie
  {
    public complex()
    {
    }
    public complex(int a, int b):base(a,b)//apeleaza constructorul clasei de baza
    {
    }
    override public void afisare()
    {
      Console.Write(nr + "+i*" + nu);
    }
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      rational r = new rational(4, 8);
      r.afisare();
      rational r1 = new rational();
      r1.citire();
      r1.afisare();
      complex c = new complex(2, 3);
      c.afisare();
      fractie f = new fractie(3, 7);
      f = new complex(4, 5);
      f.afisare();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian