Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Exemplu de indexator cu parametru string (pentru cautarea unui elev dupa nume si prenume).

class elev
  {
    //date private
    private double media;
    private string nume_prenume;
    //proprietati
    public double Media { set { media = value; } get { return media; } }
    public string NumePrenume { set { nume_prenume = value; } get { return nume_prenume; } }
    //constructori
    public elev() { }
    public elev(double m, string np) { media = m; nume_prenume = np; }
    //metode
    public string afisare () { return nume_prenume + " " + media; }
  }

class clasa
  {
    //date private
    private string denumire;
    private elev[] elevi;
    //proprietati
    public string Denumire { set { denumire = value; } get { return denumire; } }
    public int Length { get { return elevi.Length; } }
    //indexatori
    public elev this[int i] //pe bza de indice
    {
      set { if (i >= 0 && i < elevi.Length) elevi[i] = value; }
      get
      {
        if (i < 0) return elevi[0];
        else if (i > elevi.Length) return elevi[elevi.Length - 1];
        else return elevi[i];
      }
    }

    public elev this[string s]//dupa nume prenume
    {
      get
      {
        for (int i = 0; i < elevi.Length; i++)
          if (elevi[i].NumePrenume == s)
            return elevi[i];
        return new elev(0, "JD");
      }
    }

    //constructori
    public clasa() { }
    public clasa(string d, int n)
    {
      denumire = d;
      elevi = new elev[n];
    }
  }

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      StreamReader fin = new StreamReader("elevi.txt");//fisier cu denumire, apoi elevii pe randuri separate (nume prenume media)
      int n = 0;
      string s = fin.ReadLine();
      while(!fin.EndOfStream)
      {
        s = fin.ReadLine();
        n++;
      }
      fin.Close();
      fin = new StreamReader("elevi.txt");
      s = fin.ReadLine();
      clasa C = new clasa(s,n);
      int i = 0;
      while (!fin.EndOfStream)
      {
        s = fin.ReadLine();
        string[] S = s.Split();
        string np = "";
        for (int j = 0; j < S.Length - 1; j++)
          np = np + S[j] + " ";
        np=np.TrimEnd();
        double m = double.Parse(S[S.Length - 1]);
        elev e = new elev(m, np);
        C[i] = e;
        i++;
      }
      fin.Close();
      for(i=0;i<C.Length;i++)
        Console.WriteLine(C[i].afisare());
      Console.WriteLine(C["Bob Dinu"].afisare());
      
      Console.ReadKey();
    }
  }

04 feb 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian