Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se considera un sir s format dupa regula de mai jos, unde s-a notat cu a#b numarul obtinut prin concatenarea cifrelor lui a si b, n aceasta ordine.
S[n]=x, daca n=1
S[n]=x+1, daca n=2
S[n]=S[n-1]#s[n-2], pentru n>2
Exemplu: pentru x=2 se obtine sirul:
2, 3, 32, 323, 32332, 32332323, ...
Fisierul text SIR.TXT contine pe prima linie doua numere, x (intre 2 si 98) si k (intre 2 si 50000),separate printr-un spatiu, iar pe a doua linie un numar format din exact k cifre, reprezentndun termen al sirului s (diferit de x). Cifrele numarului nu sunt separate prin spatii.
Scrieti un program care afiseaza pe ecran acel termen din sir care l precede pe cel citit din fisier.
Exemplu: daca fisierul contine valorile
2 8
32332323
se va afisa pe ecran numarul 32332

#include<fstream>
#include<iostream>
using namespace std;
ifstream fin("sir.txt");

int main()
{ int x,k,a,b,c;
 char cif;
 fin>>x>>k;
 if(x==9) { a=1;b=2;}
 else if(x<9) a=b=1;
    else a=b=2;
 do {
	 c=a+b;
	 a=b;
	 b=c;
 } while (c<k);
 for(int i=1;i<=a;i++)
	{ fin>>cif;
	 cout<<cif;
	}
 return 0
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian