Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n <=1000000000. Calculati si afisati cate cifre apar in sirul format prin scrierea in ordine crescatoare a numerelor naturale de la 1 la n.
Exemplu:n=12, sirul rezultat este 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, iar in total sunt 15 cifre.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n,p,c,s,z;
	cin>>n;
	p=9;
	c=1;
	z=1;
	s=0;
	while(p<n)
	{
		s=s+9*c*z;
		p=p*10+9;
		c++;
		z=z*10;
	}
	s=s+(n-p/10)*c;
	cout<<s;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian