Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc 2 numere naturale n si p, fiecare cel mult egal cu 10000. Sa se calculeze un exponent maxim E astfel incat n factorial (1*2*3*...*n) sa fie divizibil cu p la puterea E.
Exemplu: n=7 si p=6 rezulta E=2 (deoarece 7! este divizibil cu 36 dar nu si cu 216)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

int main()
{
  int n,p,e=1000,dp=2,d,ep,pp,ef;
  is>>n>>p;
  while(p>1)
  {
    if(p%dp==0)
    {
      ep=0;
      while(p%dp==0) {ep++; p=p/dp;}
      if(dp==p && p>n) e=0;
      else
      {
        ef=0;
        pp=dp;
        while(pp<=n)
        {
          ef=ef+n/pp;
          pp=pp*dp;
        }
        if(ef>=ep) { if(ef<e) e=ef/ep; }
        else e=0;
      }
    }
    else dp++;
  }
  os<<e;
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian