Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul generare.in se citeste un numar natural n<=20. Sa se scrie in fisierul generare.out al n-lea termen al sirului 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 31112221 ...

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("generare.in");
ofstream fout("generare.out");

int a[21][1000],n,i,j,k,c,p;

int main()
{
	fin>>n;
	a[1][1]=1;
	for(i=2;i<=n;i++)
	{
		j=1;k=0;
		do
		{
			p=0;
			c=a[i-1][j];
			while(a[i-1][j]==c && a[i-1][j]!=0)
			{
				j++; p++;
			}
			k++;
			a[i][k]=c;
			k++;
		    a[i][k]=p;
			
		}
		while(a[i-1][j]!=0);
	}
	j=1;
	while(a[n][j]!=0) fout<<a[n][j++];
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian