Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
O masa de biliard poate fi reprezentata printr-o matrice cu n linii si m coloane (m impar) numerotate incepand cu 1 (n,m<=99).
Masa de biliard are in total 6 gauri plasate in cele 4 colturi si la mijlocul liniei 1 (1,m/2+1), precum si la miljlocul liniei n (n,m/2+1).
Din pozitia 1,1 se lanseaza o bila la 45 de grade (spre sud-est). Stabiliti in care dintre gauri va intra bila si dupa cati pasi.
Pasii sunt considerati numarul de pozitii ale matricii prin care trece bila. In momentul in care bila atinge o margine a mesei, bila ricoseaza simetric.
Exemplu:
n=4 m=5
bila se va deplasa ca mai jos
1 0 7 0 0
0 2 0 6 0
0 0 3 0 5
0 0 0 4 0
si intra in gaura 1,3 dupa 7 pasi.
date.in
6 15
date.out
1 0 31 0 0 0 0 0 21 0 11 0 0 0 0
0 30 0 32 0 0 0 22 0 20 0 12 0 0 0
29 0 3 0 33 0 23 0 9 0 19 0 13 0 0
0 28 0 4 0 34 0 8 0 0 0 18 0 14 0
0 0 27 0 25 0 35 0 0 0 0 0 17 0 15
0 0 0 26 0 6 0 36 0 0 0 0 0 16 0
6 8 36 (gaura, pasi)

#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int a[100][100],n,m,i,j,k=1,d=1,gata=0,x,y;

int gaura(int i,int j,int n,int m)
{
  if(i==1 && j==1 || i==1 && j==m/2+1 || i==1 && j==m || i==n && j==1 || i==n && j==m/2+1 || i==n && j==m)
    return 1;
  else return 0;
}

void afis(int a[100][100], int n, int m)
{ int i,j;
 for(i=1;i<=n;i++)
  {
    for(j=1;j<=m;j++) fout<<setw(3)<<a[i][j];
    fout<<endl;
  }
  fout<<endl;
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  i=1;
  while(!gata && k<=n*m)
  {
  for(j=1;j<=m && !gata;j++)
  {
    if(j==1 && k!=1) j=2;
    if(gaura(i,j,n,m) && k!=1) { gata=1; x=i; y=j;}
    a[i][j]=k++;
    i=i+d;
    if(i==n+1)
    {
      i=n-1; d=-1;
    }
    else
      if(i==0)
      {
        i=2; d=1;
      }
  }
  for(j=m-1;j>=1 && !gata;j--)
  {
    if(gaura(i,j,n,m)) { gata=1; x=i; y=j;}
    a[i][j]=k++;
    i=i+d;
    if(i==n+1)
    {
      i=n-1; d=-1;
    }
    else
      if(i==0)
      {
        i=2; d=1;
      }
  }
  }
  afis(a,n,m);
  fout<<x<<" "<<y<<" "<<k-1;
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian