Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n (n<=1000000) si apoi n numere A[1], A[2], ....A[n] (A[i]<1000000000).
Calculati restul impartirii la 1000000007 a sumei 2^A[1]+2^A[2] + ....2^A[n] unde am notat cu ^ operatia de ridicare la putere.
Datele se citesc din fisierul date.in si rezultatele se afiseaza in fisierul date.out.
Exemple:
date.in
3
1 2 3
date.out
14
Explicatie: 2 + 4 + 8 = 14
date.in
1
100
date.out
976371285

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

unsigned long long putere(unsigned long long a, unsigned long long n, int p)
{// (a la n) modulo p in timp logaritmic
  if(n==0) return 1;
  if(n==1) return a%p;
  unsigned long long x=putere(a,n/2,p);
  if(n%2==0) return x*x%p;
  else return x*x%p*a%p;
}

int main()
{
  unsigned long long n,x,s=0,p=1000000007;
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    fin>>x;
    s=(s+putere(2,x,p))%p;
  }
  fout<<s;
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian