Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
In fisierul m.in se afla pe prima linie un numar natural n cel mult 20000,iar pe liniile urmatoare o matrice patratica de dimensiune n care contine doar elemente 0 si 1.
Sa se determine cel mai mare patrat care contine doar valori 1. Se for afisa in fisierul text m.out urmatoarele valori separate prin spatiu: latura patratului, linia si coloana coltului stanga sus al patratului. Daca exista mai mult astfel de patrate se va afisa doar cel mai de sus.
Exemplu:
5
1 1 0 0 0
1 1 1 0 1
1 1 1 1 1
1 1 1 0 0
1 0 1 1 1
Se afiseaza 3 2 1

#include<fstream>
using namespace std;

int n, a[3][20001],maxx,im,jm;
ifstream fin("m.in");
ofstream fout("m.out");

void Read();
void Write();

int main()
{
  Read();
  Write();
  fin.close();
  fout.close();  
  return 0;
}

void Read()
{ int i,j,m,x;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
   for(j=1;j<=n;j++)
     { fin>>x;
      if(i==1) a[i][j]=x;
      else
      { if(x==0) a[2][j]=0; 
       else if(j==1) a[2][j]=x;
         else
          {
              m=a[1][j-1];
              if(a[1][j]<m) m=a[1][j];
              if(a[2][j-1]<m) m=a[2][j-1];
              a[2][j]=m+1;
              if(a[2][j]>maxx) { maxx=a[2][j];
                       im=i;
                       jm=j;
                       }  
          }
       }
		  a[1][j-1]=a[2][j-1];
	  }
	a[1][n]=a[2][n];
  }
}

void Write()
{ fout<<maxx<<" "<<im-maxx+1<<" "<<jm-maxx+1;
}       

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian