Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se dau n(n+1)/2 numere naturale aranjate intr-un triunghi format din elementele de sub si de pe diagonala unei matrici patratice de ordin n.
Se calculeaza sume pornind din elementul de pe prima linie prin deplasari in vecinii de sub si din dreapta. Gasiti suma maxima care se poate calcula astfel si care sunt valorile din care se obtine suma maxima.
Exemplu:
n=4
2
3 5
6 3 4
5 6 1 4
suma maxima este 17
si se obtine din valorile 2 3 6 6

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin ("date.in");
ofstream fout ("date.out");

void citire(int &n, int a[100][100])
{
  int i,j;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=i;j++)
      fin>>a[i][j];
}

void drum(int n, int a[100][100], int s[100][100], int i, int j)
{
  if(i>1)
  {
    if(s[i][j]-s[i-1][j-1]==a[i][j]) drum (n,a,s,i-1,j-1);
    else drum (n,a,s,i-1,j);
    fout<<a[i][j]<<" ";
  }
  else fout<<a[1][1]<<" ";
}

int main()
{
  int i,j,a[100][100],n,s[100][100],maxx;
  citire(n,a);
  s[1][1]=a[1][1];
  for(i=2;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=i;j++)
      if(j==1) s[i][j]=s[i-1][j]+a[i][j];
      else if(j==i) s[i][j]=s[i-1][j-1]+a[i][j];
        else if(s[i-1][j]<s[i-1][j-1]) s[i][j]=a[i][j]+s[i-1][j-1];
           else s[i][j]=a[i][j]+s[i-1][j];

  maxx=0;
  int mj;
  for(j=1;j<=n;j++) if(s[n][j]>maxx) { maxx=s[n][j]; mj=j;}
  fout<<maxx<<endl;
  drum(n,a,s,n,mj);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian