Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice patratica de ordin n formata din numere naturale.
Se calculeaza sume pornind de pe prima linie prin deplasari pe linia urmatoare in unul dintre cei 3 vecini de pe aceeasi coloana sau de pe cele 2 alaturate. Gasiti suma maxima care se poate calcula astfel si care sunt valorile din care se obtine suma maxima.
Exemplu:
n=4
8 1 5 8
3 5 6 1
6 3 4 8
5 6 1 4
suma maxima este 26
si se obtine din valorile 8 6 8 4

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin ("date.in");
ofstream fout ("date.out");

void citire(int &n, int a[100][100])
{
  int i,j;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
      fin>>a[i][j];
}

void drum(int n, int a[100][100], int s[100][100], int i, int j)
{
  if(i>0)
  {
    if(s[i][j]-s[i-1][j+1]==a[i][j]) drum (n,a,s,i-1,j+1);
    else if(s[i][j]-s[i-1][j-1]==a[i][j]) drum (n,a,s,i-1,j-1);
       else drum (n,a,s,i-1,j);
    fout<<a[i][j]<<" ";
  }
}

int main()
{
  int i,j,a[100][100]={0},n,s[100][100]={0},maxx;
  citire(n,a);
  for(j=1;j<=n;j++) s[1][j]=a[1][j];
  for(i=2;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
      if(s[i-1][j]<=s[i-1][j-1] && s[i-1][j+1]<=s[i-1][j-1]) s[i][j]=a[i][j]+s[i-1][j-1];
        else if(s[i-1][j]>=s[i-1][j-1] && s[i-1][j]>=s[i-1][j+1]) s[i][j]=a[i][j]+s[i-1][j];
           else s[i][j]=a[i][j]+s[i-1][j+1];

  maxx=0;
  int mj;
  for(j=1;j<=n;j++) if(s[n][j]>maxx) { maxx=s[n][j]; mj=j;}
  fout<<maxx<<endl;
  drum(n,a,s,n,mj);
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian