Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Calculati cate submultimi cu k elemente are o multime cu n elemente.

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin ("date.in");
ofstream fout ("date.out");

int main()
{
  unsigned long int a[500][500]={0};
  int i,j,k,n;
  fin>>n>>k;
  a[0][0]=1;
  for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=0;j<=i;j++)
      if(j==0 || j==i) a[i][j]=1;
      else a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1];

  fout<<a[n][k]<<endl;
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian