Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si apoi un vector cu n elemente numere intregi. Determinati secventa din vector care are suma elementelor maxima.
Exemplu:
n=9
-2 1 -3 3 -1 4 -6 2 3
secventa de suma maxima este 3 -1 4 si are suma 6

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int main()
{
  int n,i,a[10000],s[10000]={0},maxx,im,jm;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
    fin>>a[i];
  maxx = a[1];
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    s[i]=a[i];
    if(s[i]<s[i-1]+a[i]) s[i]=s[i-1]+a[i];
    if(s[i]>maxx)
    { maxx=s[i];
      jm=i;
    }
  }
  fout<<maxx<<endl;
  im=jm;
  while(im>0 && s[im]>=0) im--;
  im++;
  for(i=im;i<=jm;i++) fout<<a[i]<<" ";
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian