Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subsir crescator maximal.
Se citeste un numar n si apoi un sir de n numere intregi. Gasiti cel mai lung subsir al sirului citit care are proprietatea ca elementele sunt in ordine crescatoare.
Daca exista mai multe subsiruri de lungime maxima se va afisa unul dintre ele.
Exemplu:
date.in
9
4 2 3 0 5 2 6 9 8
date.out
2 3 5 6 9

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int n, A[10000], L[10000], maxt, pm;

void afis(int k, int m)
{
  if(m>0)
  {
    int i=k-1;
    while(L[i]!=m-1) i--;
    afis(i,m-1);
    fout<<A[k]<<" ";
  }
}

int main()
{
  int i,j,maxx;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++) fin>>A[i];
  L[1]=1;
  for(i=2;i<=n;i++)
  {
    maxx=0;
    for(j=1;j<i;j++)
      if(A[j]<=A[i] && L[j]>maxx) maxx=L[j];
    L[i]=maxx+1;
    if(L[i]>maxt)
        {
          maxt=L[i];
          pm=i;
        }
  }
  afis(pm,maxt);
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian