Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar n si apoi 2 siruri formate din cate n cuvinte fiecare. Primul sir de cuvinte stabileste ordinea initiala, iar al doilea este o permutare a primului (aceleasi cuvinte, dar in alta ordine).
Gasiti cel mai lung subsir de cuvinte din cel de-al doilea sir care are proprietatea ca are cuvintele in ordinea din primul sir de cuvinte. Se va afisa numarul maxim de cuvinte si apoi cuvintele.
Daca exista mai multe subsiruri de lungime maxima se va afisa unul dintre ele.
Exemplu:
date.in
5
platon kant marx stalin havel
marx stalin kant platon havel
date.out
3
marx stalin havel

#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int n, A[10000], L[10000], maxt, pm;
char O[10000][50], S[10000][50];

void citire()
{
  int i;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++) fin>>O[i];
  for(i=1;i<=n;i++) fin>>S[i];
}

int poz(int k)
{
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++)
    if(strcmp(O[i],S[k])==0) return i;
  return 0;
}

void afis(int k, int m)
{
  if(m>0)
  {
    int i=k-1;
    while(L[i]!=m-1) i--;
    afis(i,m-1);
    fout<<O[A[k]]<<" ";
  }
}

int main()
{
  int i,j,maxx;
  citire();
  for(i=1;i<=n;i++) A[i]=poz(i);
  L[1]=1;
  for(i=2;i<=n;i++)
  {
    maxx=0;
    for(j=1;j<i;j++)
      if(A[j]<=A[i] && L[j]>maxx) maxx=L[j];
    L[i]=maxx+1;
    if(L[i]>maxt)
        {
          maxt=L[i];
          pm=i;
        }
  }
  fout<<maxt<<endl;
  afis(pm,maxt);
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian