Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da o matrice patratica de ordin n care contine numere naturale si care are liniile si coloanele numerotate de la 1 la n. Se citeste apoi un numar natural m si n perechi de pozitii din matrice de forma (i1, j1) si (i2,j2) astfel incat i1 sa fie mai mic decat i2 si j1 sa fie mai mic decat j2.
Calculati si afisati pentru fiecare pereche de pozitii suma elementelor din matrice aflate in submatricea care are coltul stanga-sus in (i1,j1) si coltul dreapta-jos in (i2,j2).
Exemplu:
date.in
3
1 2 1
3 6 1
1 3 6
3
2 2 3 3
2 1 3 3
1 1 1 3
date.out
16 20 4

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int b[500][500];
int main()
{
  int n,m,i,j,k,l,c;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
      { fin>>b[i][j];
       b[i][j]=b[i][j]+b[i-1][j]+b[i][j-1]-b[i-1][j-1];
      }
  fin>>m;
  for(k=0;k<m;k++)
  {
    fin>>i>>j>>l>>c;
    fout<<b[l][c]-b[i-1][c]-b[l][j-1]+b[i-1][j-1]<<" ";
  }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian