Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Calculul combinarilor de n luate cate k folosind numere mari.

#include <iostream>
using namespace std;
struct numarmare
{
  unsigned char C[501];
  int n;
};
numarmare A[501][501];

void aduna(numarmare A, numarmare B, numarmare &S)//s=a+b
{  int i,t,c,p;
	if(A.n<B.n)
		{ p=B.n;//nr max de cifre
	   for(i=A.n+1;i<=B.n;i++) A.C[i]=0;//completez cu 0
		}
	else { p=A.n;//nr max de cifre
	    for(i=B.n+1;i<=A.n;i++) B.C[i]=0;//completez cu 0
 	   }
	t=0;
	for(i=1;i<=p;i++)
	{
		c=A.C[i]+B.C[i]+t; //adun cifra cu cifra
		S.C[i]=c%10;//restul se pune
		t=c/10;//catul e transport
	}
	if(t==1)// a ramas transport
	{
		p++;//avem cu o cifra mai mult
		S.C[p]=t;
	}
	S.n=p;
}

void afisare(numarmare A)
{
  for(int i=A.n;i>=1;i--)
    cout<<(int)A.C[i];
}

int main()
{
  int k,n;
  cin>>n>>k;
  A[0][0].n=1;
  A[0][0].C[1]=1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=0;j<=i;j++)
      if(j==0) { A[i][j].n=1; A[i][j].C[1]=1;}
      else aduna(A[i-1][j-1],A[i-1][j],A[i][j]);
  afisare(A[n][k]);
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian