Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul nrsubsircresc.in se citeste un numar natural n(n<=300) si apoi un sir cu n elemente numere naturale cu cel mult 9 cifre fiecare.
Calculati si afisati in fisierul nrsubsircresc.out numarul de subsiruri strict crescatoare care se pot forma in sirul citit.
Exeplu:
nrsubsircresc.in
5
1 2 3 4 2
nrsubsircresc.out
17
Explicatie: subsirurile strict crescatoare sunt:
1
2
3
4
2
1 2
1 3
1 4
1 2
2 3
2 4
3 4
1 2 3
1 2 4
1 3 4
2 3 4
1 2 3 4

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("nrsubsircresc.in");
ofstream fout("nrsubsircresc.out");
int n, A[301];
unsigned long long C[301],S;

int main()
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    { fin>>A[i];
     C[i]=1;
    }
  for(int i=2;i<=n;i++)
  {
    unsigned long long s=0;
    for(int j=1;j<i;j++)
      if(A[i]>A[j]) s=s+C[j];
    C[i]=C[i]+s;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    S=S+C[i];
  fout<<S;
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian