Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc doua numere naturale n si m (1<=m,n<=100) si apoi o matrice cu n linii si m coloane avnd elementele numere ntregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Afisati pentru fiecare coloana a matricii numarul de elemente al celui mai lung subsir strict crescator care se poate forma parcurgnd elementele coloanei de sus n jos. Pentru citire se va folosi fisierul 1.in, iar pentru afisare fi?ierul 1.out.
Exemplu:
1.in
4 4
1 4 2 3
2 9 8 7
3 6 3 8
1 2 3 3
1.out
3 2 2 3

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("1.in");
ofstream fout("1.out");

int A[101][101],n,m,L[101];

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      fin>>A[i][j];
  for(int c=1;c<=m;c++)
  {//pentru fiecare coloana
    int lmax=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      int l=0;
      for(int j=1;j<i;j++)
        if(A[j][c]<A[i][c] && L[j]>l)
          l=L[j];
      L[i]=l+1;
      if(L[i]>lmax) lmax=L[i];
    }
    fout<<lmax<<" ";
  }
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian