Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n (2<=n<=20) si apoi o matrice cu n linii si n coloane avnd elementele numere ntregi cu cel mult 4 cifre fiecare. Parcurgerea matricii se face din coltul (n,1) spre coltul (1,n) si se poate face pe directiile: nord, nord-est si est.
a) Afisati numarul de moduri n care se poate ajunge din coltul (n,1) n coltul (1,n).
b) Afisati suma maxima care se poate obtine parcurgnd matricea din coltul (n,1) n coltul (1,n).
Pentru citire se va folosi fisierul 2.in, iar pentru afisare fisierul 2.out.
Exemplu:
2.in
3
1 2 3
-1 3 4
2 -1 -1
2.out
13
12

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("2.in");
ofstream fout("2.out");

int A[21][21],n,m,D[21][21],S[21][21];

int main()
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      fin>>A[i][j];
  //numarul de drumuri
  for(int i=n;i>=1;i--)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      if(i==n || j==1) D[i][j]=1;
      else D[i][j]=D[i][j-1]+D[i+1][j-1]+D[i+1][j];
  fout<<D[1][n]<<endl;
  //sumele maxime
  for(int i=n;i>=1;i--)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      S[i][j]=A[i][j]+max(max(S[i][j-1],S[i+1][j-1]),S[i+1][j]);
  fout<<S[1][n]<<endl;
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian