Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Realizați în C# un program care să permită alegerea unui fișier care că conțină informații despre n cuburi (latură și culoare) ca mai jos:
9
4 Red
2 Red
1 Green
4 Blue
1 Blue
3 Yellow
5 Pink
1 Red
6 Black
Programul va desena cele n cuburi ca pătrate de culoarea dată și respectând dimensiunile, apoi va desena cel mai inalt turn care se poate forma cu cuburile date respectând regula că un cub poate fi pus peste un altul dacă are culoare diferită și latură mai mică.


Descarca

04 feb 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian