Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)

Siruri de caractere

#872. [2018-12-11 - 17:01:50]
2018 - Sesiunea iunie-iulie - Subiectul II - Problema 5
Rezolvare

#855. [2018-05-30 - 18:22:09]
2018 - Sesiunea speciala - Subiectul II - Problema 5
Rezolvare


#852. [2018-05-30 - 17:33:03]
2017 - Sesiunea speciala - Subiectul II - Problema 5
Rezolvare

#851. [2018-05-17 - 12:31:06]
2012 - Sesiunea speciala - Subiectul II - Problema 5
Rezolvare

#849. [2018-05-17 - 12:22:42]
2012 - Sesiunea iunie-iulie - Subiectul II - Problema 5
Rezolvare

#847. [2018-05-17 - 12:11:14]
2010 - Sesiunea august-septembrie - Subiectul II - Problema 5
Rezolvare

#843. [2018-03-15 - 08:43:11]
In fisierul poezie.in se gaseste un text pe mai multe linii reprezentand o poezie. Textul contine litere mari si mici ale alfabetului englez, spatii, newline si semne de punctuatie . , ! ?
In fisierul poezie.out se va afisa textul initial, din care vor fi eliminate toate semnele de punctuatie, mai putin cele aflate la capat de linie.
Numarul total de caractere din fisier este cel mult 5000.
Exemplu:
poezie.in
A fost!... odata!,
Ca, nicioada,,
O fata? frumoasa... de imparat!
poezie.out
A fost odata,
Ca nicioada,
O fata frumoasa de imparat!
Rezolvare

#842. [2018-03-15 - 08:43:03]
Din fisierul text.in se citeste un text aflat pe mai multe linii si care este format din litere ale alfabetului englez, caractere spatiu si NewLine.
In fisierul text.out se va afisa textul initial in care toate cuvintele de lungime maxima vor fi inlocuite cu inversul (oglinditul) lor. Restul cuvintelor si arangarea lor pe linii vor ramane neschimbate.
Numarul total de caractere din fisier este cel mult 5000.
Exemplu:
text.in
Eu am gandit la fel ca tine
Dar am gresit codul
text.out
Eu am tidnag la fel ca tine
Dar am tiserg codul
Rezolvare

#789. [2016-03-26 - 11:55:57]
Din fisierul text. in se citeste un text format din cel mult 255 de caractere litere mici si mari, spatii si semnele de punctuatie ,.:;?!. Ordonati cuvintele din text in ordine descrescatoara a numarului de vocale pe care le contin, iar daca au numar egal de vocale, atunci descrescator dupa lungime. Afisati cuvintele pe linii separate in fisierul text.out.
Exemplu:
text.in
Daca satelitii nu sunt activi, GPS-ul nu functioneaza! Ai vazut cate cuvinte MARCATE sunt?
text.out
functioneaza
satelitii
cuvinte
MARCATE
activi
vazut
Daca
cate
Ai
GPS-ul
sunt
sunt
nu
nu

Rezolvare

#788. [2016-03-26 - 11:46:05]
Din fisierul concatenari.in se citeste un cuvant s avand maxim 10 litere. Apoi se citeste un numar natural nenul n cu cel mult o cifra si apoi se citesc n cifre. Modificati sirul s in functiile de numerele citite dupa n, astfel:
- daca numarul x citit este par, atunci la s se vor adauga primele x litere in ordinea din sir
- daca numarul x citit este impar, atunci la s se vor adauga primele x litere in ordinea inversa din sir.
Afisati in fisierul concatenari.out sirul obtinut din s la finalul modificarilor.
Restrictie: Numere citire nu depasesc lungimea cuvantului s.
Exemplu:
concatenari.in
alina
3
4 3 2
concatenari.out
alinaalinilaal
Explicatie:
Se fac 3 concatenari. Prima data se adauga "alin", apoi "ila" si apoi "al";
Rezolvare

#780. [2016-03-18 - 22:43:58]
2016 - Subiect simulare - Subiectul II - Problema 5
Rezolvare

#779. [2016-03-18 - 22:24:00]
Din fisierul text.in se citeste de pe primul rand un text s cu cel mult 200 de caractere format din spatii, litere mici, litere mari, cifre si simbolurile [ ] ( ) { } , . ! ? ;. Dublati fiecare cuvant format din numar par de litere mici si afisati textul obtinut. Separatorii sunt orice caracter inafara de litere si cifre.
Exemplu:
text.in
if(strcmp(s[i],s[j])) {char aux[1000000]; 234689 STRCPY(aux,s[i]); strcpy(s[i],s[j]); strcpy(s[j],aux);}
text.out
ifif(strcmpstrcmp(s[i],s[j])) {charchar aux[1000000]; 234689 STRCPY(aux,s[i]); strcpystrcpy(s[i],s[j]); strcpystrcpy(s[j],aux);}
Rezolvare

#777. [2016-03-08 - 10:58:49]
Se citeste un cuvant s format din cel mult 100 de litere mici. Se citeste un numar natural p (p<=100). Afisati cuvintele obtinute prin eliminarea unei secvente de p litere din s.
Exemplu: s="adina", si p=3, rezulta cuvintele:
na aa ad
Rezolvare

#776. [2016-03-08 - 10:44:46]
Se citesc doua cuvinte a si b, fiecare fiind format din cel mult 20 de litere mici. Afisati pe randuri separate si se parate prin cate un spatiu:
- literele care apar in ambele cuvinte
- literele care apar in cel putin unul dintre cuvinte
- literele care apar in doar unul dintre cuvinte
Exemplu: pentru cuvintele adina si alina se va afisa:
a i n
a d i l n
d l
Rezolvare

#775. [2016-02-23 - 10:42:40]
Se citeste o propozitie cu maxim 200 de litere si spatii si apoi o silaba formata din exact 2 litere.
Calculati si afisati numarul de aparitii ale silabei in propozitie.
Exemplu:
ana are mere
re
=>2
Rezolvare

#598. [2014-05-26 - 22:47:23]
Se citeste un cuvant format din cel mult 20 de litere. Sa se intershimbe prima jumatate a cuvantului cu cea de a doua. Daca cuvantul este format din numar impar de litere, atunci litera din mijloc va ramane pe loc.
Exemple: Cuvantul "cada" se transforma in "daca", iar "alina" in "naial".
Rezolvare

#589. [2014-05-15 - 09:32:49]
Din fisierul text date.in se citeste un text format din cuvinte separate prin spatii sau caractere de forma .,;:-?!. Lungimea unei linii din fisier nu depaseste 255 caractere. Sa se scrie in fisierul text date.out, pe linii diferite, cuvintele distincte din text care contin subsirul "ate", fara a face distinctie intre litere mari si mici.
Exemplu:
date.in
Daca satelitii nu sunt activi, GPS-ul nu functioneaza...
- Ai vazut cate cuvinte marcate sunt?? Poate esti si tu atent! Cate sunt?
date.out
satelitii
cate
marcate
Poate
atent
Rezolvare

#586. [2014-04-28 - 11:33:19]
Se citeste un numar natural n si apoi n cuvinte formate din cel mult 20 de litere fiecare. Calculati si afisati cate dintre cele n-1 cuvinte citite incepand cu cel de al doilea au proprietatea ca primul cuvant citit le este sufix.
Exemplu: daca n=6, iar cuvintele citite sunt ion, revelion, ionel, bulion, milion, pionul => 3 (3 cuvinte din ultimele 5 se termina cu sufixul ion).
Rezolvare

#585. [2014-04-28 - 11:33:13]
Se citesc doua cuvinte a si b formate din cel mult 20 de litere fiecare. Afisati toate sufixele cuvantului a care au proprietatea ca sunt prefixe ale cuvantului b. Daca nu exista astfel de sufixe afisati mesajul "nu exista".
Exemplu: pentru cuvintele a="rebele" si b="elegant" sufixele cerute sunt "ele" si "e" (nu neaparat in aceasta ordine).
Rezolvare

#583. [2014-04-03 - 10:31:28]
Din fisierul text doc.txt se citeste un text care contine informatii despre mai multe persoane, sub o forma nestructurata. Informatiile sunt dispuse pe linii de maxim 200 de caracte si pot contine CNP-uri valide. Stiind ca CNP-ul valid al unei persoane este un sir de 13 cifre consecutive, sa se scrie n fisierul text cnp.txt, pe linii distincte, toate CNP-urile extrase din text. Daca nu exista nici un CNP corect, se va scrie n fisier valoarea 0.
Exemplu:
doc.txt
Popesu Grigore, 14 ani,
1991212122334; Gigel Banu 1031102453435,
Bujorului 7; Dana Marin: 2690405358687,
fara viza, 2450609987654 - Jane Doe
cnp.txt
1991212122334
1031102453435
2690405358687
2450609987654
Rezolvare

#572. [2014-03-26 - 13:31:59]
In fisierul cuvinte.in se afla cate unul pe linie un sir de cuvinte.
Sa se scrie un program care citeste cuvintele din fisier si le afiseaz in fisierul cuvinte.out in ordine alfabetica.
Exemplu:
cuvinte.in
ionut
ana
dana
anca
bomboane
cuvinte.out
ana
anca
bomboane
dana
ionut
Rezolvare

#533. [2013-12-11 - 12:07:36]
Cititi de la tastatura, separate prin Enter, doua siruri de caractere:
- un sir s de maximum 256 de caractere, care pot fi litere ale alfabetului englez si spatii
- un sir c de maximum 21 de caractere (litere ale alfabetului englez).
Inlocuiti in sirul s toate aparitiile sirului c cu un sir de exact aceeasi lungime efectiva cu c, format doar din caractere *, ca in exemplu. Sirul s obinut in urma acestei prelucrari va fi afisat pe ecran. In cazul n care c nu apare n s, programul va afisa mesajul NU APARE.
Exemplu: daca sirul S citit este Din departare se vede tare iar c este tare
atunci pe ecran se va afisa: Din depar**** se vede ****
Rezolvare

#532. [2013-12-11 - 11:37:18]
Se citeste de la tastatura un text cu cel mult 100 de caractere (doar litere mici ale alfabetului englez si spatii) si un cuvant cu cel mult 15 caractere, doar litere mici ale alfabetului englez.
Afisati pe ecran sirul obtinut prin inserarea in textul initial a caracterului ? dupa fiecare aparitie a cuvantului citit. Daca in text nu apare cuvantul citit, se va afisa mesajul NU APARE.
Exemplu: daca se citeate de la tastatura textul
examenului examenul de bacalaureat si examenul de atestat
si cuvantul examenul se va afisa:
examenului examenul? de bacalaureat si examenul? de atestat
Rezolvare

#531. [2013-12-11 - 10:37:06]
Se citeste de la tastatura un text cu cel mult 100 de caractere (doar litere ale alfabetului englez si spatii). Construiti si apoi afisati pe ecran sirul de caractere obtinut din sirul initial prin inserarea dupa fiecare vocala a caracterului *. Se considera vocale literele a, e, i, o, u, A, E, I, O, U.
Daca textul citit nu contine vocale text se va afisa nemodificat.
Exemplu: dac se citeste textul "Examenul de bacalaureat" se va obtine si afisa: "E*xa*me*nu*l de* ba*ca*la*u*re*a*t".
Rezolvare

#530. [2013-12-11 - 10:13:04]
Se citeste de la tastatura un cuvant cu cel putin una si cel mult 20 de litere ale alfabetului englez. Construiti si afisati pe ecran cuvantul obtinut prin interschimbarea primei consoane cu ultima vocala din cuvantul citit. In cazul in care cuvantul este format numai din vocale sau numai din consoane, afisati pe ecran mesajul IMPOSIBIL. Se considera vocale literele a, e, i, o, u, A, E, I, O, U.
Exemplu: dac se citeste cuvantul Marmorat se va obtine si afisa cuvantul aarmorMt
Rezolvare

#525. [2013-12-08 - 23:17:01]
Se citesc 3 cuvinte s, a si b, s avand cel mult 50 de litere, iar a si b avand acelasi cel mult 10 litere fiecare. Inlocuiti in cuvantul s toate aparitiile lui a cu b.
Exemplu:
s="abracadabra"
a="bra"
b="12345"
va rezulta s="a12345cada12345"
Rezolvare

#524. [2013-12-08 - 23:16:50]
Se citeste un numar natural n si apoi n cuvinte formate din cel mult 20 de litere fiecare. Da se afiseze cel mai lung cuvant care se poate forma cu doua cuvinte dintre cele citite.
Exemplu:
6
arici
iepure
cal
hipopotam
oaie
pastrav
Cel mai lung cuvant poate fi hipopotampastrav sau pastravhipopotam
Rezolvare

#523. [2013-12-08 - 23:07:27]
Se citeste un cuvant c cu cel mult 20 de litere. Sa se elimine din cuvantul c toate aparitiile primei litere.
Exemplu:
c="anamaria"
dupa prelucrare ramane "nmri"
Rezolvare

#517. [2013-11-30 - 12:46:30]
Sa se scrie un program C/C++ care citeste de la tastatura un cuvnt format din cel mult 20 de caractere, doar litere mici ale alfabetului englez. Programul determina transformarea cuvntului citit prin nlocuirea fiecarei vocale a cuvntului, cu un sir format din doua caractere si anume vocala respectiva urmata de litera mare corespunzatoare, restul literelor nemodificndu-se, ca n exemplu. Programul afiseaza pe ecran cuvntul obtinut, pe o singura linie. Se considera vocale literele din multimea {a,e,i,o,u}.
Exemplu: pentru cuvntul bacalaureat se va afisa pe ecran: baAcaAlaAuUreEaAt
Rezolvare

#509. [2013-11-26 - 18:04:06]
Se citesc 3 cuvinte s, a si b avand cel mult 20 de litere fiecare, iar a si b avand acelasi numar de litere. Inlocuiti in cuvantul s toate aparitiile lui a cu b.
Exemplu:
s="abracadabra"
a="bra"
b="xyz"
va rezulta s="axyzcadaxyz"
Rezolvare

#508. [2013-11-26 - 17:58:51]
Se citesc doua cuvinte a si b avand cel mult 20 de litere fiecare. Determinati daca cuvantul b apare o singura data in cuvantul a.
Exemple:
a="anamaria", b="ana" raspunsul este da
a="anamariana", b="ana" raspunsul este nu
a="amalia", b="ana" raspunsul este nu
Rezolvare

#447. [2013-04-08 - 23:01:50]
Se citeste un numar natural n si apoi n cuvinte. Numarati cate dintre ele sunt anagrame ale primului cuvant citit.
Rezolvare

#359. [2012-03-12 - 19:21:41]
Din fisierul sir.in se citeste un text. Afisati cate cuvinte incep si se termina cu vocala.
Ex: Ana are opt mere
se va afisa 2.
Rezolvare

#358. [2012-03-12 - 19:09:48]
Se citeste un cuvant s. Sa se afiseze toate sufixele lui s in ordinea crescatoare a lungimii.
Ex: s=alina , se vor afisa:
a
na
ina
lina
alina
Rezolvare

#160. [2010-01-30 - 22:04:11]
Se citesc 2 numere naturale a si b cu maxim 200 de cifre fiecare. Sa se afiseze care dintre ele are numa cifrelor mai mare.
Rezolvare

#134. [2010-01-09 - 21:30:04]
Se citeste un cuvant a cu cel mult 100 de litere. Sa se stearga toate perechile de cate 2 litere alaturate identice. Daca prin stergere se obtin alte perechie de litere identice sa se stearga si acestea.
Exemplu: din cuvantul abbapxsiisxh se obtine ph (prin eliminari succesive:aapxssxh, pxxh si apoi ph )


Rezolvare

#133. [2010-01-09 - 21:29:51]
Se citeste un cuvant format din cel mult 100 de litere mici. Sa se stearga consoanele din el.
Rezolvare

#132. [2010-01-09 - 21:29:35]
Se citeste un cuvant a cu cel mult 100 de litere. Sa se afiseze pe linii separate toate cuvintele care se pot forma prin eliminarea unei singure litere din cuvantul citit.
Exemplu: daca se citeste cuvantul alin se vor afisa:
lin
ain
aln
ali
Rezolvare

#128. [2009-12-08 - 10:11:58]
Se citesc 2 cuvinte a si b. Sa se determine daca unul dintre ele este sufix al celuilalt.
Ex. ana si diana raspuns da
ana si informatica raspuns nu
Rezolvare

#114. [2009-11-24 - 12:40:34]
Spunem ca doua cuvinte "rimeaza" daca sufixele incepand de la ultima vocala sunt identice. Sa se scrie un program care citeste doua cuvinte a si b si determina daca ele "rimeaza".
Ex: Diana si Sana "rimeaza"
Rezolvare

#91. [2009-10-27 - 13:00:22]
Se citesc 2 cuvinte a si b. Sa se determine daca sunt anagrame.
Rezolvare

#90. [2009-10-27 - 13:00:08]
Se citeste un cuvant format din litere mici. Sa se afiseze cuvintele care se obtin prin eliminarea succesiva a literei sau a celor 2 litere din mijlocul cuvantului citit.
Ex: Daca de citeste cuvantul cosmina se vor afisa:
cosina
cona
ca
Rezolvare

#89. [2009-10-27 - 12:34:37]
Se citeste un text scris cu litere mici si spatii. Sa se codifice textul prin nlocuirea fiecarei litere cu urmatoarea din alfabet, litera z nlocuindu-se cu a .
Ex. ana are mere => bob bsf nfsf
Rezolvare

#88. [2009-10-27 - 12:34:25]
Se citeste un cuvnt format din numar par de litere. Sa se interschimbe litera de pe prima pozitie cu cea de pe a doua, a treia cu a patra, etc.
Ex. cosmin => ocmsni
Rezolvare

#87. [2009-10-27 - 12:34:19]
Se citeste un text scris cu litere mici si spatii. Sa se nlocuiasca n fiecare cuvnt din text prima si ultima litera cu literele mari corespunzatoare.
Ex. ana are mere => AnA ArE MerE
Rezolvare

#86. [2009-10-27 - 12:34:05]
Se citeste un cuvnt format doar din litere mici. Sa se permute circular spre stnga literele din el si sa se afiseze cuvntul astfel obtinut.
Ex. Alina => linaA
Rezolvare

#27. [2009-03-09 - 15:08:10]
Se citeste un cuvant s format din maxim 200 de litere mici. Sa se elimine toate perechile de cate 2 litere alaturate identice.
Ex: din annaaalina se obtine lina
Rezolvare

#15. [2009-03-07 - 22:38:05]
Se citeste un cuvant format din litere mici. Sa se inlocuiasca fiecare vocala mica din cuvant cu vocala mare corespunzatoare.
Ex: Cuvantul algoritm se va transforma in AlgOrItm.
Rezolvare

#13. [2009-03-07 - 22:13:32]
Se citeste un sir de caractere format din cel mult 100 de caractere. Sa se numere si sa se stearga vocalele din sir.
Ex: Pentru sirul abracadabra se afiseaza
5 si brcdbr
Rezolvare

#12. [2009-03-07 - 22:06:24]
Se citeste un cuvant format din litere mici. Sa se afiseze cuvintele care se obtin prin eliminarea succesiva a primei si ultimei litere din cuvantul citit.
Ex: Daca de citeste cuvantul alina se vor afisa:
alina
lin
i
Rezolvare


23 iun 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian