Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc 2 cuvinte a si b. Sa se determine daca unul dintre ele este sufix al celuilalt.
Ex. ana si diana raspuns da
ana si informatica raspuns nu

#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{
  char a[20], b[20], *p;
  cin>>a>>b;
  if(strlen(a)<strlen(b))p=strstr(b+strlen(b)-strlen(a),a);
  else p=strstr(a+strlen(a)-strlen(b),b);           
  if(p)cout<<"da";
  else cout<<"nu"; 
  system("pause");
  return 0; 
} 

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian