Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un sir de caractere format din cel mult 100 de caractere. Sa se numere si sa se stearga vocalele din sir.
Ex: Pentru sirul abracadabra se afiseaza
5 si brcdbr

#include<iostream.h>
#include<string.h>
int main()
{
 char a[101],v[]="aeiouAEIOU";
 cin.get(a,100);
 int i,k=0;
 for(i=0;i<strlen(a);i++)
 if (strchr(v,a[i])!=0)
  {k++;
   strcpy(a+i,a+i+1);
  }
 cout<<k<<" "<<a;
 return 0;
}

29 feb 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian