Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste de la tastatura un cuvant cu cel putin una si cel mult 20 de litere ale alfabetului englez. Construiti si afisati pe ecran cuvantul obtinut prin interschimbarea primei consoane cu ultima vocala din cuvantul citit. In cazul in care cuvantul este format numai din vocale sau numai din consoane, afisati pe ecran mesajul IMPOSIBIL. Se considera vocale literele a, e, i, o, u, A, E, I, O, U.
Exemplu: dac se citeste cuvantul Marmorat se va obtine si afisa cuvantul aarmorMt

#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{ char s[20], v[]="aeiouAEIOU";
 int i,j;
 cin>>s;
 i=0;
 while(strchr(v,s[i])!=0 && i<strlen(s)) i++;
 j=strlen(s)-1;
 while(strchr(v,s[j])==0 && j>=0) j--;
 if(i>=strlen(s) || j==-1) cout<<"imposibil";
 else
 { char aux=s[i];
  s[i]=s[j];
  s[j]=aux;
  cout<<s;
 }
return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian