Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste de la tastatura un text cu cel mult 100 de caractere (doar litere ale alfabetului englez si spatii). Construiti si apoi afisati pe ecran sirul de caractere obtinut din sirul initial prin inserarea dupa fiecare vocala a caracterului *. Se considera vocale literele a, e, i, o, u, A, E, I, O, U.
Daca textul citit nu contine vocale text se va afisa nemodificat.
Exemplu: dac se citeste textul "Examenul de bacalaureat" se va obtine si afisa: "E*xa*me*nu*l de* ba*ca*la*u*re*a*t".

#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main()
{  char v[]="aeiouAEIOU", s[201], aux[201];
   int i;
   cin.get(s,100);
   for(i=0;i<strlen(s);i++)
	 if(strchr(v,s[i]))
	   { strcpy(aux,s+i);
		 strcpy(s+i+1,aux);
		 s[i+1]='*';
	   }
   cout<<s;
return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian