Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
In fisierul cuvinte.in se afla cate unul pe linie un sir de cuvinte.
Sa se scrie un program care citeste cuvintele din fisier si le afiseaz in fisierul cuvinte.out in ordine alfabetica.
Exemplu:
cuvinte.in
ionut
ana
dana
anca
bomboane
cuvinte.out
ana
anca
bomboane
dana
ionut

#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("cuvinte.in");
ofstream fout("cuvinte.out");

int main()
{
  char s[100][100], x[100];
  int n=0;
  while(fin>>x)
  {
    n++;
    strcpy(s[n],x);
  }
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
    if(strcmp(s[i],s[j])>0)
    {
      char aux[100];
      strcpy(aux,s[i]);
      strcpy(s[i],s[j]);
      strcpy(s[j],aux);
    }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<s[i]<<endl;
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian