Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul text doc.txt se citeste un text care contine informatii despre mai multe persoane, sub o forma nestructurata. Informatiile sunt dispuse pe linii de maxim 200 de caracte si pot contine CNP-uri valide. Stiind ca CNP-ul valid al unei persoane este un sir de 13 cifre consecutive, sa se scrie n fisierul text cnp.txt, pe linii distincte, toate CNP-urile extrase din text. Daca nu exista nici un CNP corect, se va scrie n fisier valoarea 0.
Exemplu:
doc.txt
Popesu Grigore, 14 ani,
1991212122334; Gigel Banu 1031102453435,
Bujorului 7; Dana Marin: 2690405358687,
fara viza, 2450609987654 - Jane Doe
cnp.txt
1991212122334
1031102453435
2690405358687
2450609987654

#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("doc.txt");
ofstream fout("cnp.txt");

int main()
{
  char s[256];
  int n=0;
  while(!fin.eof())
  {
    fin.getline(s,256);
    int l=0;
    for(int i=0;i<strlen(s);i++)
      if(s[i]>='0' && s[i]<='9')
      {
        l++;
        if(l==13 && (s[i+1]<'0' || s[i+1]>'9'))
        {
          n++;
          for(int j=i-l+1;j<=i;j++)
            fout<<s[j];
          fout<<endl;
          l=0;
        }
      }
      else l=0;
  }
  if(n==0) fout<<0;
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian