Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o propozitie cu maxim 200 de litere si spatii si apoi o silaba formata din exact 2 litere.
Calculati si afisati numarul de aparitii ale silabei in propozitie.
Exemplu:
ana are mere
re
=>2

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
  char p[201],s[2];
  int c=0;
  cin.getline(p,201);
  cin>>s;
  for(int i=0;i<strlen(p)-1;i++)
    if(p[i]==s[0] && p[i+1]==s[1]) c++;
  cout<<c;
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian