Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul text.in se citeste de pe primul rand un text s cu cel mult 200 de caractere format din spatii, litere mici, litere mari, cifre si simbolurile [ ] ( ) { } , . ! ? ;. Dublati fiecare cuvant format din numar par de litere mici si afisati textul obtinut. Separatorii sunt orice caracter inafara de litere si cifre.
Exemplu:
text.in
if(strcmp(s[i],s[j])) {char aux[1000000]; 234689 STRCPY(aux,s[i]); strcpy(s[i],s[j]); strcpy(s[j],aux);}
text.out
ifif(strcmpstrcmp(s[i],s[j])) {charchar aux[1000000]; 234689 STRCPY(aux,s[i]); strcpystrcpy(s[i],s[j]); strcpystrcpy(s[j],aux);}

#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("text.in");
ofstream fout("text.out");

int litera_mica(char c)
{
  return c>='a' && c<='z';
}

int separator(char c)
{
  char sep[]=" .,!?;[]{}()";
  return strchr(sep,c)!=0;
}

int main()
{
  char s[401];
  fin.getline(s,201);
  for(int i=0;i<strlen(s);i++)
    if(litera_mica(s[i]) && (separator(s[i-1]) || i==0))
    {
      int j=i;
      while(j<strlen(s) && litera_mica(s[j])) j++;
      if(separator(s[j]))
        if((j-i)%2==0)
        {
          char aux[401];
          strcpy(aux,s+i);
          strcpy(s+j,aux);
          i=j+(j-i);
        }
      i=j;
    }
  fout<<s<<endl;
  return 0;
}


22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian