Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul concatenari.in se citeste un cuvant s avand maxim 10 litere. Apoi se citeste un numar natural nenul n cu cel mult o cifra si apoi se citesc n cifre. Modificati sirul s in functiile de numerele citite dupa n, astfel:
- daca numarul x citit este par, atunci la s se vor adauga primele x litere in ordinea din sir
- daca numarul x citit este impar, atunci la s se vor adauga primele x litere in ordinea inversa din sir.
Afisati in fisierul concatenari.out sirul obtinut din s la finalul modificarilor.
Restrictie: Numere citire nu depasesc lungimea cuvantului s.
Exemplu:
concatenari.in
alina
3
4 3 2
concatenari.out
alinaalinilaal
Explicatie:
Se fac 3 concatenari. Prima data se adauga "alin", apoi "ila" si apoi "al";

#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("concatenari.in");
ofstream fout("concatenari.out");


int main()
{
  char s[101];
  int n,x;
  fin>>s;
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    fin>>x;
    if(x%2==0) strncat(s,s,x);
    else
      for(int j=x-1;j>=0;j--)
        strncat(s,s+j,1);
  }
  fout<<s;
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian