Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul text. in se citeste un text format din cel mult 255 de caractere litere mici si mari, spatii si semnele de punctuatie ,.:;?!. Ordonati cuvintele din text in ordine descrescatoara a numarului de vocale pe care le contin, iar daca au numar egal de vocale, atunci descrescator dupa lungime. Afisati cuvintele pe linii separate in fisierul text.out.
Exemplu:
text.in
Daca satelitii nu sunt activi, GPS-ul nu functioneaza! Ai vazut cate cuvinte MARCATE sunt?
text.out
functioneaza
satelitii
cuvinte
MARCATE
activi
vazut
Daca
cate
Ai
GPS-ul
sunt
sunt
nu
nu


#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("text.in");
ofstream fout("text.out");

int nrvoc(char s[])
{
  int c=0;
  for(int i=0;i<strlen(s);i++)
    if(strchr("AEIOUaeiou",s[i])) c++;
  return c;
}

void inter(char a[], char b[])
{
  char aux[21];
  strcpy(aux,a);
  strcpy(a,b);
  strcpy(b,aux);
}

void ordonare(char s[][21], int n)
{
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(nrvoc(s[i])<nrvoc(s[j]) || nrvoc(s[i])==nrvoc(s[j]) && strlen(s[i])<strlen(s[j]))
        inter(s[i],s[j]);
}

int main()
{
  char s[256],a[101][21],*p,sep[]=" .,;:?!";
  int n=0;
  fin.getline(s,256);
  p=strtok(s,sep);
  while(p)
  {
    strcpy(a[++n],p);
    p=strtok(NULL,sep);
  }
  ordonare(a,n);
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<a[i]<<endl;
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian