Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul text.in se citeste un text aflat pe mai multe linii si care este format din litere ale alfabetului englez, caractere spatiu si NewLine.
In fisierul text.out se va afisa textul initial in care toate cuvintele de lungime maxima vor fi inlocuite cu inversul (oglinditul) lor. Restul cuvintelor si arangarea lor pe linii vor ramane neschimbate.
Numarul total de caractere din fisier este cel mult 5000.
Exemplu:
text.in
Eu am gandit la fel ca tine
Dar am gresit codul
text.out
Eu am tidnag la fel ca tine
Dar am tiserg codul

#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("text.in");
ofstream fout("text.out");

int main()
{
  char s[5001];
  int lmax=0;
  fin.get(s,5001,EOF); //citesc tot fisierul
  //calculez lungimea maxima a unui cuvant
  for(int i=0;s[i];i++)
    if(s[i]!=' ' && s[i]!='\n')
    {
      int j=i;
      while(s[j] && s[j]!=' ' && s[j]!='\n')
        j++;
      if(j-i>lmax) lmax=j-i;
    }
  //oglindesc cuvintele de lungime maxima
  for(int i=0;s[i];i++)
    if(s[i]!=' ' && s[i]!='\n')
    {
      int j=i;
      while(s[j] && s[j]!=' ' && s[j]!='\n')
        j++;
      if(j-i==lmax)
      {
        for(int x=i,y=j-1;x<y;x++,y--)
          swap(s[x],s[y]);
      }
    }
  fout<<s;
  return 0;
}

22 mar 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian