Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
2010 - Sesiunea august-septembrie - Subiectul II - Problema 5

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
  char s[101];
  cin.getline(s,101);
  for(int i=0;i<strlen(s);i++)
    if(s[i]=='.') //gasesc punct
    {
      int j=i-1;
      while(s[j]>='0' && s[j]<='9') j--; //merg cu cifrele spre stanga
      int k=i+1;
      while(s[k]>='0' && s[k]<='9') k++; //merg cu cifrele spre dreapta
      char aux[101];
      strcpy(aux,s+k);
      strcpy(s+j+1,aux); //sterg
      i=j;
    }
  cout<<s;
  return 0;
}

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian