Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
2017 - Sesiunea speciala - Subiectul II - Problema 5

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
  char N[7][4]={"DO","RE","MI","FA","SOL","LA","SI"};
  char s[101];
  int gasit=0;
  cin.getline(s,101);
  char *p=strtok(s," ");
  while(p)
  {
    int ok=0;
    for(int i=0;i<7;i++)
      if(strstr(p,N[i]))
        ok=1;
    if(ok)
    {
      cout<<p<<endl;
      gasit=1;
    }
    p=strtok(NULL," ");
  }
  if(!gasit) cout<<"nu exista";
  return 0;
}

23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian