Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un text scris cu litere mici si spatii. Sa se nlocuiasca n fiecare cuvnt din text prima si ultima litera cu literele mari corespunzatoare.
Ex. ana are mere => AnA ArE MerE


#include <iostream>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main()
{
 char s[50],aux;
 int i; 
 cin.get(s,60);
 s[0]=s[0]-32;
 for(i=1;i<strlen(s)-1;i++) 
  if(s[i]!=' ' && (s[i+1]==' ' || s[i-1]==' ')) s[i]=s[i]-32;
   s[strlen(s)-1]=s[strlen(s)-1]-32;
 cout<<s;
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

29 feb 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian