Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
2018 - Sesiunea iunie-iulie - Subiectul II - Problema 5

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
  char s[101],c[101],r[101]="",aux[101];
  cin>>s>>c;
  for(int i=0;i<strlen(s);i++)
    if(c[i]%2==1)
      strncat(r,s+i,1);
    else
    {
      strcpy(aux,r);
      r[0]=s[i];
      r[1]='\0';
      strcat(r,aux);
    }
  cout<<r;
  return 0;
}

08 dec 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian