Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)

Tablouri bidimensionale

#751. [2015-11-11 - 08:59:16]
O rama se misca in spirala in sens invers trigonometric intr-o zona dreptunghiulara, intrand si iesind din pamant. Deplasarea ramei se face alternativ in pamant si la suprafata. La intalnirea unei gropi rama intra in pamant daca era la suprafata si iese la suprafata daca era in pamant. Din fisierul rama.in se citeste configuratia zonei dreptunghiulare in care rama porneste din coordonatele (1,1). Gropile sunt repezentate prin valoarea 0, iar restul fiind valoarea 1. Afisati numarul de gropi prin care rama va iesi la suprafata si coordonatele acestora.
Exemplu:
rama.in
4
1 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
0 0 0 1
rama.out
3
2 4
4 2
2 2
Rezolvare

#721. [2015-06-02 - 16:16:35]
Se citeste un numar natural n (n<=20). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4 8
0 0 0 0 1 2 4 8 16
0 0 0 1 2 4 8 16 32
0 0 1 2 4 8 16 32 64
0 1 2 4 8 16 32 64 128
1 2 4 8 16 32 64 128 256
Rezolvare


#720. [2015-06-02 - 15:29:44]
Se citeste un numar natural n (n<=20). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=7.
1 1 2 3 5 8 13
1 2 4 7 12 20 33
2 4 8 15 27 47 80
3 7 15 30 57 104 184
5 12 27 57 114 218 402
8 20 47 104 218 436 838
13 33 80 184 402 838 1676
Rezolvare

#719. [2015-06-02 - 13:54:57]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=8.
0 2 3 4 5 6 7 8
2 0 6 8 10 12 14 16
3 6 0 12 15 18 21 24
4 8 12 0 20 24 28 32
5 10 15 20 0 30 35 40
6 12 18 24 30 0 42 48
7 14 21 28 35 42 0 56
8 16 24 32 40 48 56 0
Rezolvare

#718. [2015-06-02 - 13:44:15]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
5 4 3 2 1 2 3 4 5
4 5 4 3 2 3 4 5 4
3 4 5 4 3 4 5 4 3
2 3 4 5 4 5 4 3 2
1 2 3 4 5 4 3 2 1
2 3 4 5 4 5 4 3 2
3 4 5 4 3 4 5 4 3
4 5 4 3 2 3 4 5 4
5 4 3 2 1 2 3 4 5
Rezolvare

#717. [2015-06-02 - 13:39:32]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelele de mai jos.
Pentru n=7 se obtine matricea:
1 2 3 4 3 2 1
2 3 4 5 4 3 2
3 4 5 6 5 4 3
4 5 6 7 6 5 4
3 4 5 6 5 4 3
2 3 4 5 4 3 2
1 2 3 4 3 2 1
Pentru n=8 se obtine matricea:
1 2 3 4 4 3 2 1
2 3 4 5 5 4 3 2
3 4 5 6 6 5 4 3
4 5 6 7 7 6 5 4
4 5 6 7 7 6 5 4
3 4 5 6 6 5 4 3
2 3 4 5 5 4 3 2
1 2 3 4 4 3 2 1
Rezolvare

#716. [2015-06-02 - 13:33:26]
Se citesc 3 numere naturale n,a,b (n,a,b<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane in care pe fiecare linie cu indice impar sunt plasati in ordine crescatoare primii n multiplii ai lui a, iar pe fiecare linie cu indice par sunt plasati in ordine descrescatoare primii n multiplii ai lui b.
Exemplu: pentru n=7, a=4, b=5 se obtine matricea:
4 8 12 16 20 24 28
35 30 25 20 15 10 5
4 8 12 16 20 24 28
35 30 25 20 15 10 5
4 8 12 16 20 24 28
35 30 25 20 15 10 5
4 8 12 16 20 24 28
Rezolvare

#715. [2015-06-02 - 13:31:25]
Se citesc 3 numere naturale n,a,b (n,a,b<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane in care pe fiecare linie cu indice impar sunt plasati in ordine crescatoare primii n multiplii ai lui a, iar pe fiecare linie cu indice par sunt plasati in ordine crescatoare primii n multiplii ai lui b.
Exemplu: pentru n=7, a=4, b=5 se obtine matricea:
4 8 12 16 20 24 28
5 10 15 20 25 30 35
4 8 12 16 20 24 28
5 10 15 20 25 30 35
4 8 12 16 20 24 28
5 10 15 20 25 30 35
4 8 12 16 20 24 28
Rezolvare

#714. [2015-05-26 - 14:33:39]
Din fisierul patrate.in se citesc doua numere naturale n si k (n,k<=100) si apoi se citesc cate 4 numere naturale x,y,l,c (<100) de pe fiecare din urmatoarele k linii ale fisierului. Semnificatia acestora este: x e linia coltului stanga sus, y e coloana coltului stanga sus, l lungimea, iar c este culoare unui patrat. Plasati cele k patrate intr-o matrice patratica cu n linii si n coloane si afisati matricea obtinuta. Datele de intrare asigura faptul ca patratele nu se suprapun si nu depasesc dimensiunile matricii. Elementele din matrice care nu fac parte din nici un patrat vor avea valoarea 0.
Exemplu:
patrate.in
7 6
3 4 2 3
1 1 3 1
1 4 2 2
4 1 3 2
5 4 3 4
2 6 2 1
patrate.out
1 1 1 2 2 0 0
1 1 1 2 2 1 1
1 1 1 3 3 1 1
2 2 2 3 3 0 0
2 2 2 4 4 4 0
2 2 2 4 4 4 0
0 0 0 4 4 4 0
Rezolvare

#713. [2015-05-26 - 14:20:27]
Se citeste un numar natural n impar (n<100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=7.
1 1 1 5 2 2 2
1 1 1 5 2 2 2
1 1 1 5 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 3 3 3
4 4 4 5 3 3 3
4 4 4 5 3 3 3
Rezolvare

#712. [2015-05-26 - 14:13:59]
Se citeste un numar natural n (n<=30). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=4.
63 25 7 1
25 13 5 1
7 5 3 1
1 1 1 1
Rezolvare

#711. [2015-05-26 - 14:06:35]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Construiti si afisati o matrice patratica dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=3721496.
3 7 2 1 4 9 6
7 2 1 4 9 6 3
2 1 4 9 6 3 7
1 4 9 6 3 7 2
4 9 6 3 7 2 1
9 6 3 7 2 1 4
6 3 7 2 1 4 9

Rezolvare

#710. [2015-05-26 - 14:00:38]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Construiti si afisati o matrice patratica dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=3721496.
6 9 4 1 2 7 3
3 7 2 1 4 9 6
6 9 4 1 2 7 3
3 7 2 1 4 9 6
6 9 4 1 2 7 3
3 7 2 1 4 9 6
6 9 4 1 2 7 3
Rezolvare

#709. [2015-05-26 - 13:50:59]
Se citeste un numar natural n impar (n<100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
0 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1 0 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 1 1 1
1 1 0 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0
Rezolvare

#708. [2015-05-26 - 13:45:19]
Se citeste un numar natural n impar (n<100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
0 1 1 1 0 2 2 2 0
8 0 1 1 0 2 2 0 3
8 8 0 1 0 2 0 3 3
8 8 8 0 0 0 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 7 0 0 0 4 4 4
7 7 0 6 0 5 0 4 4
7 0 6 6 0 5 5 0 4
0 6 6 6 0 5 5 5 0

Rezolvare

#707. [2015-05-26 - 13:25:26]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelele de mai jos.
Pentru n=7 se obtine matricea:
0 1 2 3 2 1 0
1 0 4 5 4 0 1
2 4 0 6 0 4 2
3 5 6 0 6 5 3
2 4 0 6 0 4 2
1 0 4 5 4 0 1
0 1 2 3 2 1 0
Pentru n=8 se obtine matricea:
0 1 2 3 3 2 1 0
1 0 4 5 5 4 0 1
2 4 0 6 6 0 4 2
3 5 6 0 0 6 5 3
3 5 6 0 0 6 5 3
2 4 0 6 6 0 4 2
1 0 4 5 5 4 0 1
0 1 2 3 3 2 1 0
Rezolvare

#706. [2015-05-24 - 10:42:48]
Se citeste un numar natural n (n<=30). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=6.
252 126 56 21 6 1
126 70 35 15 5 1
56 35 20 10 4 1
21 15 10 6 3 1
6 5 4 3 2 1
1 1 1 1 1 1
Rezolvare

#705. [2015-05-24 - 10:39:47]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 2 2 2 2 2 0 1
1 2 0 3 3 3 0 2 1
1 2 3 0 4 0 3 2 1
1 2 3 4 0 4 3 2 1
1 2 3 0 4 0 3 2 1
1 2 0 3 3 3 0 2 1
1 0 2 2 2 2 2 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0
Rezolvare

#704. [2015-05-24 - 10:39:36]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=7.
0 1 2 3 4 5 0
1 0 6 7 8 0 5
2 6 0 9 0 8 4
3 7 9 0 9 7 3
4 8 0 9 0 6 2
5 0 8 7 6 0 1
0 5 4 3 2 1 0
Rezolvare

#703. [2015-05-24 - 10:34:42]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre, avand numar impar de cifre. Construiti si afisati o matrice patratica dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=3721496.
3 7 2 1
7 2 1 4
2 1 4 9
1 4 9 6
Rezolvare

#702. [2015-05-24 - 10:31:46]
Se citeste un numar natural n (n<=10). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina termeni din sirul lui Fibonacci ca in modelul de mai jos, obtinut pentru n=6.
1 1 2 3 5 8
1 2 3 5 8 13
2 3 5 8 13 21
3 5 8 13 21 34
5 8 13 21 34 55
8 13 21 34 55 89
Rezolvare

#701. [2015-05-24 - 10:20:39]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=6.
1 2 3 4 5 0
6 7 8 9 0 5
10 11 12 0 9 4
13 14 0 12 8 3
15 0 14 11 7 2
0 15 13 10 6 1
Rezolvare

#700. [2015-05-24 - 10:18:25]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=6.
0 1 2 3 4 5
1 0 6 7 8 9
2 6 0 10 11 12
3 7 10 0 13 14
4 8 11 13 0 15
5 9 12 14 15 0

Rezolvare

#699. [2015-05-24 - 10:14:54]
Se citeste un numar natural n (n<=100). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina valorile 0 si 1 ca in modelul de mai jos, obtinut pentru n=9.
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 0 0 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 0 0 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rezolvare

#698. [2015-05-20 - 16:40:39]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati (n orice ordine) elementul minim din fiecare dintre cele 4 zone n care este mpartita matricea de catre cele doua diagonale.
b) Interschimbati circular n sens trigonometric (invers acelor de ceas) cele 4 valori minime. Astfel, elementul din zona N va ajunge n V, cel din V n S, cel din S n E, iar cel din E n N, ca n exemplu. Afisati matricea rezultata.
Elementele minime sunt unice n fiecare zona.
Rezolvare

#697. [2015-05-20 - 16:33:22]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati (n orice ordine) elementul maxim din fiecare dintre cele 4 zone n care este mpartita matricea de catre cele doua diagonale.
b) Interschimbati circular n sensul acelor de ceas cele 4 valori maxime. Astfel, elementul din zona N va ajunge n E, cel din E n S, cel din S n V, iar cel din V n N, ca n exemplu. Afisati matricea rezultata.
Elementele maxime sunt unice n fiecare zona.
Rezolvare

#696. [2015-05-20 - 16:25:38]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Afisati suma minima care se poate obtine de pe o linie a matricii si indicele liniei pe care s-a obtinut. Daca sunt mai multe linii cu aceeasi suma minima, atunci se va considera oricare dintre ele.
b) Stergeti din matrice linia care are suma elementelor minima si afisati matricea rezultata. Daca sunt mai multe linii cu aceeasi suma minima, atunci se va sterge oricare dintre ele (este suficient sa se stearga una).
Exemplu: Pentru datele de mai jos,
4 3
7 3 4
5 1 3
3 6 5
8 1 2
se va sterge linia 2.
Rezolvare

#695. [2015-05-20 - 16:22:02]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Afisati suma maxima care se poate obtine de pe o coloana a matricii si indicele coloanei pe care s-a obtinut. Daca sunt mai multe coloane cu aceeasi suma maxima, atunci se va considera oricare dintre ele.
b) Stergeti din matrice coloana care are suma elementelor maxima si afisati matricea rezultata. Daca sunt mai multe coloane cu aceeasi suma maxima, atunci se va sterge oricare dintre ele (este suficient sa se stearga una).
Exemplu: Pentru datele de mai jos,
3 4
2 3 4 5
5 4 3 6
5 8 1 2
se va sterge coloana 2.
Rezolvare

#694. [2015-05-20 - 16:15:36]
Se citeste un numar natural n (n<=20). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina primii n*n multipli ai lui n aranjati ca n exemplul de mai jos.
Exemplu: Pentru n=4 se obtine matricea:
4 20 36 52
8 24 40 56
12 28 44 60
16 32 48 64

Rezolvare

#693. [2015-05-20 - 16:11:57]
Se citeste un numar natural n (n<=20). Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina primii n*n multipli ai lui n aranjati ca n exemplul de mai jos.
Exemplu: Pentru n=4 se obtine matricea:
4 8 12 16
20 24 28 32
36 40 44 48
52 56 60 64
Rezolvare

#692. [2015-05-19 - 17:24:59]
Se da un numar n. Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina primii 2n-1 multipli ai lui n, ca in exemplu:
Exemplu: Pentru n=4 se obtine matricea:
28 24 20 16
24 20 16 12
20 16 12 8
16 12 8 4
Rezolvare

#691. [2015-05-19 - 17:14:25]
Se da un numar n. Construiti si afisati o matrice patratica cu n linii si n coloane care sa contina primii 2n-1 multipli ai lui n, ca in exemplu:
Exemplu: Pentru n=4 se obtine matricea:
4 8 12 16
8 12 16 20
12 16 20 24
16 20 24 28
Rezolvare

#690. [2015-05-19 - 17:09:38]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Stergeti liniile si coloanele pe care se afla cele mai mici doua elemente de pe diagonala principala
Exemplu:
matrice.in
5
3 2 4 3 2
2 1 5 4 6
3 2 4 3 5
4 3 2 2 1
4 3 5 6 7
matrice.out
3 4 2
3 4 5
4 5 7
(s-au sters liniile si coloanele 2 si 4)
Rezolvare

#689. [2015-05-13 - 16:24:28]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,10000]. Inlocuiti fiecare element din matrice cu numarul de divizori proprii pe care ii are si afisati matricea rezultata. Repetati inlocuirile si afisarile pana cand in matrice toate elementele devin nule.
Exemplu:
matrice.in
4 3
17 72 14
24 26 25
1024 2048 4096
3072 1000 2000
matrice.out
0 10 2
6 2 1
9 10 11
20 14 18

0 2 0
2 0 0
1 2 0
4 2 4

0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Rezolvare

#688. [2015-05-12 - 18:35:38]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000], avand elementele distincte pe fiecare dintre cele doua diagonale.
Interschimbati elementul maxim de pe diagonala principala cu elementul minim de pe diagonala secundara. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
matrice.in
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
4 3 2 5 4
6 7 5 6 7
1 2 5 4 2
matrice.out
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
4 3 2 5 4
6 7 5 1 7
6 2 5 4 2
Rezolvare

#687. [2015-05-12 - 18:22:32]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000]. Afisati liniile cu numar maxim de de elemente disticte.
Exemplu:
matrice.in
5 6
4 2 3 4 5 4
2 3 4 5 6 4
4 3 2 5 4 4
6 7 5 6 7 4
1 2 5 4 6 4
matrice.out
2 3 4 5 6 4
1 2 5 4 6 4
Explicatie : Liniile 2 si 5 contin cate 5 numere distincte, restul liniilor avand cate 4.
Rezolvare

#686. [2015-05-12 - 14:11:03]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Ordonati crescator elementele de pe diagonala principala prin interschimbari de linii si coloane. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
matrice.in
5
4 2 3 4 5
2 3 4 5 6
4 3 2 5 4
6 7 5 6 7
1 2 5 4 2
matrice.out
2 4 3 4 5
5 2 2 1 4
4 6 3 2 5
3 5 2 4 4
5 7 7 6 6
Rezolvare

#685. [2015-05-12 - 13:49:37]
Lucrare matrici patratice IX B Randul 2
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati suma elementelor impare de deasupra diagonala principala.
b) Afisati in orice ordine elementele din zona de est (sub diagonala secundara si deasupra celei principale).
c) Afisati in orice ordine perechile de elemente simetrice fata de diagonala secundara care au proprietatea ca au aceeasi paritate.
d) Interschimbati pe coloane elementele din zona de nord cu cele din zona de sud si afisati matricea rezultata.
Exemplu:
date de intrare:
5
3 1 7 4 2
3 5 4 4 6
8 9 2 3 5
1 8 9 3 6
4 4 2 1 5
date de iesire:
16 (a)
6 3 5 6 (B)
3 5 (c)
7 5
4 6
3 1
5 3
8 2
9 9
3 4 2 1 2 (d)
3 5 9 4 6
8 9 2 3 5
1 8 4 3 6
4 1 7 4 5
Rezolvare

#684. [2015-05-12 - 13:49:04]
Lucrare matrici patratice IX B Randul 1
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati suma elementelor pare de sub diagonala principala.
b) Afisati in orice ordine elementele din zona de sud (sub ambele diagonale).
c) Afisati in orice ordine perechile de elemente simetrice fata de diagonala principala care au proprietatea ca au aceeasi paritate.
d) Interschimbati pe linii elementele din zona de est cu cele din zona de vest si afisati matricea rezultata.
Exemplu:
date de intrare:
5
3 1 7 4 2
3 5 4 4 6
8 9 2 3 5
1 8 9 3 6
4 4 2 1 5
date de iesire:
26 (a)
9 4 2 1 (b)
1 3 (c)
2 4
4 8
6 4
3 9
3 1 7 4 2 (d)
6 5 4 4 3
5 3 2 9 8
6 8 9 3 1
4 4 2 1 5
Rezolvare

#683. [2015-05-12 - 13:29:18]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000]. Calculati si afisati cel mai mare divizor comun al elementelor de pe fiecare coloana a matricii citite.
Exemplu:
matrice.in
3 3
2 4 135
3 160 15
7 6 30
matrice.out
1 2 15
Rezolvare

#682. [2015-05-06 - 21:27:08]
Lucrare matrici nepatratice IX B Randul 2
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, n si m numere impare (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati elementul maxim din matrice.
b) Afisati pe cate linii se afla maximul.
c) Afisati liniile care au elementele in ordine strict crescatoare.
d) Afisati in orice ordine elementele care sunt unice pe coloana lor.
e) Stergeti linia de la mijlocul matricii si afisati matricea rezultata.
Exemplu:
date de intrare:
5 7
1 2 3 4 6 7 2
5 4 6 0 6 5 4
6 5 7 4 7 7 5
3 4 3 4 2 4 5
1 2 3 4 5 6 5
date de iesire:
7 (a)
2 (b)
1 2 3 4 5 6 7 (c)
3 5 6 5 6 7 0 2 5 7 4 5 6 2 4 7 sau 2 5 6 0 5 4 6 5 7 7 3 2 4 5 6 7 (d)
1 2 3 4 6 7 2 (e)
5 4 6 0 6 5 4
3 4 3 4 2 4 5
1 2 3 4 5 6 7
Rezolvare

#681. [2015-05-06 - 17:49:03]
Lucrare matrici nepatratice IX B Randul 1
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane, n si m numere pare (n,m<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
a) Calculati si afisati elementul minim din matrice.
b) Afisati numarul de linii pe care apare elementul minim .
c) Afisati coloanele care au elementele ordonate strict descrescator.
d) Afisati in orice ordine elementele care sunt unice pe linia pe care se afla.
e) Sa se interschimbe cele doua coloane alaturate de la mijlocul matricii si sa se afiseze matricea obtinuta.
Exemplu:
date de intrare:
4 6
6 3 4 2 4 7
2 1 3 4 3 3
1 3 9 3 2 2
3 2 1 1 1 1
date de iesire
1 (a)
3 (b)
4 3 2 1 (c)
7 3 2 1
2 3 6 7 1 2 4 1 9 2 3 sau 6 3 2 7 2 1 4 1 9 3 2 (d)
6 3 2 4 4 7 (e)
2 1 4 3 3 3
1 3 3 9 2 2
3 2 1 1 1 1
Rezolvare

#680. [2015-05-06 - 17:02:35]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Calculati sumele celor 4 zone ale matricii in care este aceasta impartita de cele doua diagonale si afisati litera corespunzatoare zonei cu suma maxima.
Exemplu:
4
3 4 1 6
3 4 2 1
5 6 5 9
2 4 3 6
=>
E
(suma din zona de est este 10)
Rezolvare

#679. [2015-05-06 - 16:56:08]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100), cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Stergeti elementele de pe diagonala principala prin deplasare spre stanga cu cate o pozitie a elementelor de deasupra diagonalei principale. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
matrice.in
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
4 3 2 5 4
6 7 5 6 7
1 2 5 4 2
matrice.out
2 3 4 5
2 4 5 6
4 3 5 4
6 7 5 7
1 2 5 4
Rezolvare

#678. [2015-05-06 - 16:49:19]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100) cu elemente numere naturale din intervalul [0,1000].
Sa se interschimbe elementele simetrice fata de diagonala principala care au aceeasi paritate si sa se afiseze matricea rezultata.
Exemplu:
4
3 4 1 6
3 4 2 1
5 6 5 7
2 4 3 6
=>
3 4 5 2
3 4 6 1
1 2 5 3
6 4 7 6
Rezolvare

#677. [2015-05-06 - 16:40:05]
Se citeste o matrice patratica cu n linii si n coloane (n<=100) cu elemente numere intregi din intervalul [-1000,1000].
Calculati si afisati suma maxima a unei submatrici care are coltul stanga-sus si coltul dreapta-jos pe diagonala principala a matricii date.
Afisati pe linia urmatoare submatricea de suma maxima.
Exemplu:
matrice.in
5
1 2 -3 4 5
2 0 -1 5 -9
-8 3 9 -8 -4
1 2 3 4 -1
-8 7 6 5 -13
matrice.out
17
0 -1 5
3 9 -8
2 3 4
Rezolvare

#670. [2015-04-29 - 17:57:14]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane cu elemente numere naturale. Ordonati crescator elementele matricii atat pe linii cat si pe coloane. Nu folositi tablouri suplimentare.
Exemplu:
3 4
3 1 8 9
4 6 5 7
2 0 1 3
ordonata matricea va fi:
0 1 1 2
3 3 4 5
6 7 8 9
Rezolvare

#669. [2015-04-29 - 17:35:09]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Construiti si afisati o matrice patratica dupa urmatoarea regula:
Pe primul chenar al matricii se pune cifra unitatilor lui n, pe al doilea chenar cifra zecilor lui n, etc.
Exemplu: Pentru n=273 rezulta matricea:
3 3 3 3 3
3 7 7 7 3
3 7 2 7 3
3 7 7 7 7
3 3 3 3 3
Rezolvare

#668. [2015-04-29 - 17:20:34]
Construiti si afisati o matrice patratica de ordin n dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=5:
5 4 3 2 1
4 5 4 3 2
3 4 5 4 3
2 3 4 5 4
1 2 3 4 5
Rezolvare

#667. [2015-04-29 - 17:15:27]
Construiti si afisati o matrice patratica de ordin n dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=5:
1 2 3 4 5
2 3 4 5 4
3 4 5 4 3
4 5 4 3 2
5 4 3 2 1

Rezolvare

#666. [2015-04-29 - 17:09:57]
Construiti si afisati o matrice patratica de ordin n dupa modelul de mai jos, obtinut pentru n=5:
5 4 3 2 1
4 3 2 1 2
3 2 1 2 3
2 1 2 3 4
1 2 3 4 5

Rezolvare

#665. [2015-04-29 - 17:05:39]
Construiti si afisati o matrice patratica de ordin n dupa modelul de mai jos pentru care n=5:
1 2 3 4 5
2 1 2 3 4
3 2 1 2 3
4 3 2 1 2
5 4 3 2 1
Rezolvare

#630. [2014-10-06 - 22:31:22]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane si elemente numere naturale. Sa se ordoneze liniile matricei crescator dupa suma elementelor. Afisati matricea dupa realizarea ordonarii cerute.
Rezolvare

#629. [2014-10-06 - 22:24:39]
Se citeste o matrice patratica de ordin n. Parcurgeti si afisati elementele din matrice incepand cu elementul din coltul stanga sus, mergand paralel cu diagonala secundara, ca in exemplu.
Exemplu
n=4,
matricea:
1 3 4 10
2 5 9 11
6 8 12 15
7 13 14 16
In urma parcurgerii se vor afisa numerele: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rezolvare

#611. [2014-09-20 - 23:08:36]
Se citeste de la tastatura o matrice cu n linii si m coloane (cel mult 100 de linii si de coloane) formata din elemente numere naturale, fiecare element avand cel mult 6 cifre. Sa se numere cate elemente din matrice au proprietatea ca au toti vecinii pari. Se vor lua in considerare vecinii de pe linie si de pe coloana.
Rezolvare

#610. [2014-09-20 - 22:55:01]
Se citeste de la tastatura o matrice cu n linii si m coloane (cel mult 100 de linii si de coloane) formata din elemente numere naturale, fiecare element avand cel mult 6 cifre. Permutati circular coloanele matricii cu o pozitie spre stanga. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
3 4
1 2 3 4
3 2 4 5
4 3 6 5
matricea rezultata va fi
2 3 4 1
2 4 5 3
3 6 5 4
Rezolvare

#609. [2014-09-20 - 22:56:24]
Se citeste de la tastatura o matrice cu n linii si m coloane (cel mult 100 de linii si de coloane) formata din elemente numere naturale distincte, fiecare element avand cel mult 6 cifre. Stergeti din matrice linia si coloana pe care se afla elementul minim din matrice, precum si linia si coloana pe care se afla elementul maxim din matrice. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
3 4
3 2 5 4
6 7 8 9
56 12 32 17
Se vor sterge liniile si coloanele pe care se afla 2 si 56, rezultand matricea 8 9

Rezolvare

#590. [2014-05-15 - 09:33:18]
Din fisierul numere.in se citeste un numar natural n patrat perfect si apoi n numere naturale. Sa se creeze o matrice patratica care sa contina toate cele n numere citite, in care elementele sa fie completate in spirala in sens invers al acelor de ceas (in sens trigonometric).
Sa se afiseze in fisierul numere.out matricea construita.
Exemplu:
numere.in
9
2 6 7 3 7 1 7 1 5
numere.out
2 1 7
6 5 1
7 3 7
Rezolvare

#466. [2013-05-13 - 08:41:44]
a)Se citesc doua numere naturale n si m (cel mult 1000). Sa se construiasca o matrice cu n linii si cu m coloane care sa contina numerele de la 1 la m in zig-zag ca in exemplul de mai jos, restul elementelor din matrice fiind 0.
Exemplu:
n=4 m=11
matricea este
1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
0 2 0 0 0 6 0 8 0 0 0
0 0 3 0 5 0 0 0 9 0 11
0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0
b)Se continua plasarea numerelor prin revenirea de la ultima spre prima coloana dupa aceeasi regula.
Exemplu:
n=6 m=9
matricea este
1 0 0 0 0 0 11 0 0
0 2 0 0 0 12 0 10 0
0 0 3 0 13 0 0 0 9
0 0 0 14 0 0 0 8 0
17 0 15 0 5 0 7 0 0
0 16 0 0 0 6 0 0 0
Rezolvare

#459. [2013-05-09 - 13:56:26]
Se citeste o matrice nXm cu elemente intregi. Stergeti din matrice liniile care nu au elementele ordonate strict crescator sau strict descrescator si afisati matricea rezultata.
Exemplu:
date.in
4 4
2 1 3 4
6 10 11 13
6 5 4 2
4 3 2 44
date.out
6 10 11 13
6 5 4 2
Rezolvare

#458. [2013-05-09 - 13:53:18]
Se citeste o matrice nXm cu elemente intregi distincte.
a) Afisati valoarea minima si linia pe care se afla
b) Afisati valoarea maxima si linia pe care se afla
c) Daca minimul si maximul sunt pe linii diferite, atunci interschimbati cele doua linii si afisati matricea rezultata, altfel afisati un mesaj corespunzator.
Exemplu:
date.in
3 4
2 1 3 4
6 10 8 9
5 16 11 7
date.out
1 1
16 3
5 16 11 7
6 10 8 9
2 1 3 4
Rezolvare

#456. [2013-04-30 - 09:29:19]
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elementele 0 sau 1. Afisati perechile de linii complementare (suma elementelor de pe cele doua linii si de pe aceleasi coloane sa fie 1).
Exemplu:
n=5 m=3
matricea
1 0 1
1 1 1
0 1 0
0 0 0
1 1 0
are perechile de linii complementare (1,3) si (2,4)
Liniile 1 si 3 sunt complementare deoarece
1 0 1 +
0 1 0
_____
1 1 1
Rezolvare

#433. [2013-03-03 - 16:38:01]
Se citeste o matrice n*m cu elemente numere naturale. Afisati elementele care au proprietatea ca sunt egale cu cel mai mare divizor comun al sumei elementelor de pe linia lor si al produsului elementelor de pe coloana lor.
Exemplu:
in matricea 3*4 de mai jos
1 4 1 3
4 8 5 8
3 8 9 1
elementele cerute sunt 3 5 3
Rezolvare

#432. [2013-03-03 - 16:30:25]
Se citeste o cifra n. Construiti si afisati o matrice patratica n*n care are toate elementele egale cu 0 sau 1 si in care orice element are toti vecinii pe linie si pe coloana diferiti de el.
Exemplu:
n=4
matricea este:
1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
Rezolvare


23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian