Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice cu n linii si m coloane avand elementele 0 sau 1. Afisati perechile de linii complementare (suma elementelor de pe cele doua linii si de pe aceleasi coloane sa fie 1).
Exemplu:
n=5 m=3
matricea
1 0 1
1 1 1
0 1 0
0 0 0
1 1 0
are perechile de linii complementare (1,3) si (2,4)
Liniile 1 si 3 sunt complementare deoarece
1 0 1 +
0 1 0
_____
1 1 1

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int main()
{
  int n,m,a[100][100],ok,k=0;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++) fin>>a[i][j];
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      {
        ok=1;
        for(int c=1;c<=m;c++)
          if(a[i][c]+a[j][c]!=1) ok=0;
        if(ok) { fout<<i<<" "<<j<<endl; k++;}
      }
  fout<<k;
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian