Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice nXm cu elemente intregi distincte.
a) Afisati valoarea minima si linia pe care se afla
b) Afisati valoarea maxima si linia pe care se afla
c) Daca minimul si maximul sunt pe linii diferite, atunci interschimbati cele doua linii si afisati matricea rezultata, altfel afisati un mesaj corespunzator.
Exemplu:
date.in
3 4
2 1 3 4
6 10 8 9
5 16 11 7
date.out
1 1
16 3
5 16 11 7
6 10 8 9
2 1 3 4

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int main()
{
    int n,m,a[100][100],vmin,vmax,imin,imax,aux;
    fin>>n>>m;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=1;j<=m;j++) fin>>a[i][j];
    vmin=vmax=a[1][1];
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=1;j<=m;j++)
            if(a[i][j]>vmax)
            {
                vmax=a[i][j];
                imax=i;
            }
            else
            if(a[i][j]<vmin)
            {
                vmin=a[i][j];
                imin=i;
            }
    fout<<vmin<<" "<<imin<<endl;
    fout<<vmax<<" "<<imax<<endl;
    if(imin==imax) fout<<"sunt pe aceeasi linie";
    else
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            aux=a[imin][j];
            a[imin][j]=a[imax][j];
            a[imax][j]=aux;
        }
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            for(int j=1;j<=m;j++) fout<<a[i][j]<<" ";
            fout<<endl;
        }
    }
    fin.close();
    fout.close();
    return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian