Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste o matrice nXm cu elemente intregi. Stergeti din matrice liniile care nu au elementele ordonate strict crescator sau strict descrescator si afisati matricea rezultata.
Exemplu:
date.in
4 4
2 1 3 4
6 10 11 13
6 5 4 2
4 3 2 44
date.out
6 10 11 13
6 5 4 2

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int main()
{
  int n,m,a[100][100],ok;
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++) fin>>a[i][j];
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    ok=1;
    for(int j=2;j<m;j++)
      if(a[i][j-1]<=a[i][j] && a[i][j]>=a[i][j+1] || a[i][j-1]>=a[i][j] && a[i][j]<=a[i][j+1]) ok=0;
    if(!ok)
    {
      for(int k=i;k<n;k++)
        for(int j=1;j<=m;j++) a[k][j]=a[k+1][j];
      n--;
      i--;
    }
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      for(int j=1;j<=m;j++) fout<<a[i][j]<<" ";
      fout<<endl;
    }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian