Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
a)Se citesc doua numere naturale n si m (cel mult 1000). Sa se construiasca o matrice cu n linii si cu m coloane care sa contina numerele de la 1 la m in zig-zag ca in exemplul de mai jos, restul elementelor din matrice fiind 0.
Exemplu:
n=4 m=11
matricea este
1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
0 2 0 0 0 6 0 8 0 0 0
0 0 3 0 5 0 0 0 9 0 11
0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0
b)Se continua plasarea numerelor prin revenirea de la ultima spre prima coloana dupa aceeasi regula.
Exemplu:
n=6 m=9
matricea este
1 0 0 0 0 0 11 0 0
0 2 0 0 0 12 0 10 0
0 0 3 0 13 0 0 0 9
0 0 0 14 0 0 0 8 0
17 0 15 0 5 0 7 0 0
0 16 0 0 0 6 0 0 0

#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int a[100][100],n,m,i,j,k=1,d=1;
int main()
{
  fin>>n>>m;
  i=1;
  for(j=1;j<=m;j++)
  {
    a[i][j]=k++;
    i=i+d;
    if(i==n+1)
    {
      i=n-1; d=-1;
    }
    else
      if(i==0)
      {
        i=2; d=1;
      }
  }
  for(j=m-1;j>=1;j--)
  {
    a[i][j]=k++;
    i=i+d;
    if(i==n+1)
    {
      i=n-1; d=-1;
    }
    else
      if(i==0)
      {
        i=2; d=1;
      }
  }
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    for(j=1;j<=m;j++) fout<<setw(3)<<a[i][j];
    fout<<endl;
  }
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian