Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Din fisierul numere.in se citeste un numar natural n patrat perfect si apoi n numere naturale. Sa se creeze o matrice patratica care sa contina toate cele n numere citite, in care elementele sa fie completate in spirala in sens invers al acelor de ceas (in sens trigonometric).
Sa se afiseze in fisierul numere.out matricea construita.
Exemplu:
numere.in
9
2 6 7 3 7 1 7 1 5
numere.out
2 1 7
6 5 1
7 3 7

#include <fstream>
#include <cmath>
using namespace std;
ifstream fin("numere.in");
ofstream fout("numere.out");

int main()
{
	int a[101][101],n,i,j,k,x;
	fin>>n;
	n=sqrt(n);
	for(k=1;k<=(n+1)/2;k++)
	{
		for(i=k;i<=n+1-k;i++) fin>>a[i][k];
		for(j=k+1;j<=n+1-k;j++) fin>>a[n+1-k][j];
		for(i=n-k;i>=k;i--) fin>>a[i][n+1-k];
		for(j=n-k;j>k;j--) fin>>a[k][j];
	}
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		for(j=1;j<=n;j++) fout<<a[i][j]<<" ";
		fout<<endl;
	}
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

24 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian