Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste de la tastatura o matrice cu n linii si m coloane (cel mult 100 de linii si de coloane) formata din elemente numere naturale distincte, fiecare element avand cel mult 6 cifre. Stergeti din matrice linia si coloana pe care se afla elementul minim din matrice, precum si linia si coloana pe care se afla elementul maxim din matrice. Afisati matricea rezultata.
Exemplu:
3 4
3 2 5 4
6 7 8 9
56 12 32 17
Se vor sterge liniile si coloanele pe care se afla 2 si 56, rezultand matricea 8 9


#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a[102][102],n,m;
  cin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      cin>>a[i][j];
  int maxx=0, minn=1000000, imax, imin, jmax,jmin;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      {
      if(a[i][j]>maxx)
      {
        maxx=a[i][j];
        imax=i;
        jmax=j;
      }
      if(a[i][j]<minn)
      {
        minn=a[i][j];
        imin=i;
        jmin=j;
      }
      }
  if(imin!=imax)//daca maximul si minimul nu sunt pe aceeasi linie 
  {
  for(int i=imin;i<n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      a[i][j]=a[i+1][j];
  n--;
  }
  if(imax>imin) imax--;//daca maximul e mai jos decat minimul
  for(int i=imax;i<n;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      a[i][j]=a[i+1][j];
  n--;
  if(jmin!=jmax)//daca maximul si minimul nu sunt pe aceeasi coloana
  {
  for(int j=jmax;j<m;j++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      a[i][j]=a[i][j+1];
  m--;
  }
  if(jmin>jmax) jmin--;//daca minimul e mai la dreapta decat maximul
  for(int j=jmin;j<m;j++)
    for(int i=1;i<=n;i++)
      a[i][j]=a[i][j+1];
  m--;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=1;j<=m;j++)
      cout<<a[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian